Odvajanje otpada

Potpisan ugovor o izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta

Gradovi
Senj, potpisivanje ugovora Fotografija: Grad Senj
U izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta uložit će se 2.744.696,25 kuna, odnosno 3.430.870,31 kuna s PDV-om

Ugovor za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Senju, u vrijednosti od 2.744.696,25 kuna, odnosno 3.430.870,31 kuna s PDV-om, danas su potpisali gradonačelnik Grada Senja, Sanjin Rukavina i direktor tvrtke GEOTEHNIKA d.o.o. iz Selca s Brača, Marijo Lasan.

Sredstva su osigurana iz Kohezijskog fonda Europske unije u iznosu od 85%. U ostatku investicije sudjelovat će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Grad, izvijestili su iz Senja.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta u Senju doprinijet će se povećanju stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada s kojim će se osigurati njegova odgovarajuća oporaba ili zbrinjavanje.

Naručitelj radova je Grad Senj, dok će se nakon izgradnje i ishođenja uporabne dozvole upravljanje novoizgrađenim reciklažnim dvorištem povjeriti Gradskom komunalnom društvu Senj d.o.o.

U sklopu izgradnje reciklažnog dvorišta nabavlja se i potrebna oprema. Tijekom provedbe projekta organizirati će se informativno-obrazovne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada. Radovi će započeti u roku od 15 dana, a završetak izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta očekuje se na proljeće 2018.g.

Projekt za bespovratna EU sredstva je kandidirala Ustanova za razvoj Grada Senja uz potporu Gradske uprave Grada Senja.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje