Izbornik
Naslovnica Gradovi Đakovo
Poziv javnosti da komentiraju Nacrt Studije i Strategije zelene infrastrukture Đakova

Cilj je životni prostor učiniti privlačnijim i očuvati okoliš

Foto: VLADIMIR FRANJIĆ
Fokus je i na jačanju identiteta prostora, očuvanju bioraznolikosti, ali i na stvaranju novih radnih mjesta

Kako bi unaprijedio kvalitetu života svojih stanovnika, Grad Đakovo pristupio je izradi nacrta Studije i Strategije zelene infrastrukture Grada Đakova. Građani su, pak, pozvani da izraze svoje mišljenje i prijedloge o tim važnim aktima.

Naime, kvaliteta života Đakovčana poboljšat će se funkcionalnim upravljanjem otvorenim prostorima s ciljem stvaranja višestrukih 
beneficija, počevši od očuvanja bioraznolikosti i zaštite prirodnih ekosustava, zaštite kvalitete zraka i vode, smanjivanja erozija, 
jačanja identiteta prostora i privlačnosti prostora za život, pa do stvaranja novih radnih mjesta i poticanja poslovnih investicija i 
ulaganja. Izrada Studije i Strategije zelene infrastrukture Grada  Đakova temeljena je na smjernicama Europske komisije za 
izradu zelene infrastrukture te pozitivnim pravnim propisima na razini EU i RH.

Upoznavanje javnosti

– Cilj provođenja savjetovanja je upoznavanje javnosti s nacrtom Studije i Strategije zelene infrastrukture Grada Đakova, dobivanje prijedloga i mišljenja te prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga i mišljenja  s obzirom da se nacrt Studije i Strategije zelene infrastrukture Grada Đakova odnosi na pitanja od interesa za građane – kažu u Gradu Đakovu.

Na razini EU prepoznata je važnost zelene infrastrukture i potreba izrade Strategije ZI kao cjelovitog dokumenta, ponajprije s ekološkog aspekta radi sve izraženijeg trenda fragmentacije staništa i okolišnih promjena koje se reflektiraju kako na bioraznolikost, tako i na čovjeka. Donošenjem Strategije za zaštitu biološke raznolikosti do 2020. i drugih prethodno navedenih dokumenata na razini EU, postavljeni su temelji prepoznavanja i očuvanja mreže prirodnih i poluprirodnih područja.

Dužnost je svih članica EU, pa tako i Hrvatske, da djeluje prema načelima navedenih dokumenata te da implementira koncept zelene infrastrukture u nacionalne sektorske politike.

Primjer dobre prakse

– Kako RH tek prepoznaje navedenu tematiku, ova studija i Strategija  zelene infrastrukture Grada Đakova svakako će poslužiti kao 
primjer dobre prakse ne samo na nacionalnoj, već i na razini EU. Grad Đakovo čini zanimljivu platformu za demonstriranje principa zelene infrastrukture, posebno u hrvatskom kontinentalnom kontekstu. Istodobno, zelena infrastruktura predstavlja adekvatan koncept za rješavanje nekih gorućih pitanja, ali u prvom redu donosi okvir za cjelovito i dugoročno unapređenje kvalitete okoliša, pa je stoga bitno odrediti probleme i ciljeve za područje Grada – poručuju.

Rok za podnošenje prijedloga i mišljenja je do 13. kolovoza, a dostavljaju se na mail: e-savjetovanje@djakovo.hr, ili poštom na 
adresu Grad Đakovo, Ured gradonačelnika, Trg dr. F. Tuđmana 4,  31400 Đakovo.