Izbornik
Naslovnica Gradovi Kutina
Grad Kutina izradio urbanističku studiju za gradsko središte

Kutinčani se odlučili za jedinstveni perivoj na Trgu kralja Tomislava

Foto: Kutina
Ministarstvo kulture je 2018. godine po službenoj dužnosti započelo s izradom Konzervatorske studije Grada Kutine

Odluka Ministarstva kulture i medija o neprihvaćanju daljnje preventivne zaštite nad zaštićenom kulturno-povijesnom cjelinom i postavljanje uvjeta da se za Grad Kutinu radi utvrđivanja trajne zaštite mora izraditi konzervatorska studija pokrenula je  aktivnosti oko stvaranja novog urbanističkog identiteta Kutine.

Ministarstvo kulture je 2018. godine po službenoj dužnosti započelo s izradom Konzervatorske studije Grada Kutine, što je bio 
postupak koji se do tada nije tako radio u Ministarstvu.

Najvažnije naselje Moslavine

Za izradu studije korištena je sva dostupna povijesna građa, prostorno-planska dokumentacija te je izvršen uvid na terenu kako bi se dobila što preciznija slika današnjeg fonda građevina, njihov međusobni odnos i stanje. Rani slojevi grada sežu u davnu prošlost, no mnogo je toga do današnjeg vremena nestalo, a i ono što Kutina od svoje povijesne i spomeničke baštine još ima utopilo se u pomalo nečitku siluetu suvremenog industrijskog grada.

Povijesno najvrjedniji dio Kutine je linearni potez Crkvene ulice s okomito postavljenim uskim parcelama na kojima su izvorno bile drvene, a kasnije zidane kuće zabatnog tipa. Biser povijesne jezgre i nesumnjivo spomenik nacionalnog značaja je barokna crkva sv. Marije Snježne.

Težište urbanog razvoja naselja realiziralo se u zoni nekadašnjeg dvorca Erdődy, današnjeg Muzeja Moslavine.

Grad Kutina je u suradnji s Arhitektonskim fakultetom  Sveučilišta u Zagrebu izradio urbanističku studiju – Prostorno programske mogućnosti razvoja centralnog gradskog perivoja u Kutini. Kroz interdisciplinarni rad stručnjaka i veliku participaciju građana studijom su predložene smjernice i preporuke za prostorno planiranje i program  sadržaja za područje središta grada Kutine.

Prostornoplanski cilj je doprinijeti očuvanju identiteta Kutine kao najvažnijeg naselja Moslavine kroz vrednovanje krajobrazne i kulturne baštine. Jedno od osnovnih načela zaštite je težnja da se spriječi uništavanje neposrednog krajolika, kako bi spomenici graditeljstva sačuvali svoje izvorno okruženje te prostorne vrijednosti i cjelovito značenje.

Kroz urbanističku studiju građani Kutine odredili su se za koncept jedinstvenog perivoja na Trgu kralja Tomislava. Osnovna 
postavka je objedinjavanje trenutačno nepovezanih dijelova gradskog središta s urbanim zelenilom karakterističnim za Kutinu.

Unutar kontinuirane zelene površine točkasto se pojavljuje paviljon uz zgradu muzeja, bunar kao mjesto susreta, dječje igralište ili fontana, povezani slobodno oblikovanim šetnicama koje objedinjuju romantičarsku atmosferu.

Povezivanje šetnice

Poseban naglasak stavlja se na povezivanje prostora centralnog gradskog perivoja s prostorima nove, povijesne i pejsažne Kutine. Kako bi se to omogućilo, donesena je odluka o izmještanju parkirališta ispred knjižnice koje oduzima kvalitetne površine perivoja. Niz isprepletenih šetnica koje slobodno povezuju sadržaje u perivoju, nadovezuju se na šetnicu uz Kutinicu i omogućavaju kontinuirano kretanje javnim prostorom.

Obnova centralnog gradskog  perivoja predviđa i usporavanje prometa Crkvenom ulicom, novu organizaciju pristupa pošti, dizajnirano dječje igralište iza zgrade Suda i povezivanje šetnice u kontinuitetu uz Kutinicu. Urbanističke smjernice koje su 
proizašle iz studije ugrađene su tijekom 2021. u Detaljni plan uređenja središta Kutine te je time osiguran prostor za realizaciju.