Izbornik
Naslovnica Gradovi Šibenik
Izgradnja i obnova dječjih vrtića spada u kapitalna ulaganja grada Šibenika

Nove prostorije za vrtić Šibenski tići i dvorana za rekreaciju

Foto: Šibenik
Stari i novi dio vrtića bit će spojeni mostom. Projekt će se realizirati u dvije faze, a u okoliš će se smjestiti dječja igrališta

Dječji vrtić “Šibenski tići”, koji je pod upravljanjem gradske javne ustanove za predškolski odgoj  "Smilje”, bio je prije godinu dana 
u utrci za najljepši vrtić u Hrvatskoj. Sada mu šibenska gradska uprava namjerava proširiti kapacitete i uz njega napraviti manju 
dvoranu za rekreaciju. U tu svrhu izradili su glavni projekt.

Kapitalna ulaganja

– Ovo je samo nastavak niza kapitalnih ulaganja u predškolskom odgoju. Odmah na početku našeg prvog mandata izgradili  smo dječji vrtić “Mali Mihovil"  na Jamnjaku. Zatim smo obnovili dječji vrtić “Kućica” na Baldekinu, okoliš dječjeg vrtića “Veslo” u Zatonu, centralni dječji vrtić “Vidici” te dječje vrtiće “Građa” i “Šibenski tići”. U tijeku je izgradnja novog centralnog dječjeg vrtića “Ljubica” u Crnici, koji će po suvremenim standardima na jesen moći primiti 80-ak djece. U ovu svrhu često osvajamo bespovratna sredstva fondova i mjerodavnih ministarstava poput Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU ili Ministarstva graditeljstva, odnosno Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, za što trebamo imati dobro pripremljenu dokumentaciju, u što spada i izrada glavnog projekta – kazao je zamjenik šibenskog gradonačelnika mr. sc. Danijel Mileta.

U području zahvata nalazi se postojeći, obnovljeni objekt Dječjeg vrtića “Šibenski tići” s pripadajućim uređenim okolišem i nekoliko derutnih objekata predviđenih za uklanjanje. Po glavnom projektu planirana je izgradnja novog, dodatnog objekta za dvije nove dječje skupine, od kojih je jedna predviđena za boravak djece s poteškoćama u razvoju te izgradnja samostalne dvorane za rekreaciju kao višenamjenskog prostora dimenzija 12 x 12 metara.

Stari i novi dio vrtića bit će spojeni mostom. Projekt će se moći realizirati u dvije faze. U okoliš će se smjestiti dječja igrališta i posadit će se tradicionalne mediteranske kulture i autohtono bilje.

Sufinanciranje vrtića

– Imovinskopravna problematika je riješena jer je cijeli prostor u vlasništvu Grada, a koraci koji nam slijede su ishodovanje građevinske dozvole i izrada  izvedbenog projekta, za što imamo rezervirana sredstva u gradskom proračunu, te pronalazak vanjskih financijskih sredstava za bespovratno sufinanciranje. S obzirom na to da se nalazimo na početku nove europske financijske omotnice koja predviđa i sufinanciranje dječjih vrtića i traje do 2027., uopće ne sumnjam u uspjeh naših stručnjaka s tog područja – zaključio je Mileta optimistično.