Izbornik
Naslovnica Gradovi Karlovac
Na Danima otvorenih vrata europskih projekata Karlovčanima predstavljeni aktivni projekti vrijedni 824 milijuna kuna

Novi planovi: bazen, dvorana, obilaznica, Leptirarij...

Foto: Grad Karlovac
Prema podacima Ministarstva financija, Grad Karlovac uvijek je među prvih 5 gradova po iskorištenosti EU fondova

Dani otvorenih vrata EU projekata bili su prilika da se Karlovčani podsjete koji su sve realizirani projekti, u tijeku su ili u planu, 
financirani iz raznih EU fondova. U sklopu izložbe o EU projektima, građanima je predstavljen i QR kod čijom se aktivacijom dolazi 
na službenu web-stranicu Grada Karlovca gdje su predstavljeni EU projekti u provedbi.

Među prvih pet u Hrvatskoj

Grad Karlovac je, kao nositelj EU projekata ili u partnerstvu u četiri godine proveo i još uvijek provodi 61 projekt iz različitih 
fondova EU ukupne vrijednosti skoro 824 milijuna kuna iz gotovo svih područja i sektora života; od energetike i zaštite okoliša, 
odgoja i obrazovanja, gospodarstva, komunalne infrastrukture, prometa, turizma, kulture, socijalne skrbi, zbrinjavanja otpada 
do jačanja participacije mladih u društvu.

Prema podacima Ministarstva financija, Grad Karlovac  uvijek je na vrhu, među prvih 5 gradova po iskorištenosti EU fondova. Jedan od Karlovčanima najdražih EU projekata čija je realizacija započela je obnova nekadašnjeg kina Edison.

– Grad Karlovac je kupnjom  zgrade vrijedne kulturne baštine Edison 2016. odmah počeo pripremati dokumentaciju za prijavu na EU fondove. Prilika se ukazala ulaskom Grada kao Većeg urbanog područja zajedno sa Ozljem i Dugom Resom u mehanizam Integriranih terirotijalnih ulaganja. Prijavom na dva poziva za Edisona u ITU-mehanizmu, Karlovac je dobio gotovo 35 milijuna kuna vrijednosti dva projekta koja su trenutno u dokazima; obnova zgrade nekadašnjeg kina Edison te opremanje. Edison će postati multimedijski centar za konferencijski, obrazovni i festivalski turizam u kojem će se, osim kinoprojekcija, odvijati aktivnosti i konferencije za poslovne ljude, radionice za djecu i mlade, brojni festivali i manifestacije, bit će uređena suvenirnica i ugostiteljski objekt u prizemlju, veća i manja kinodvorana, multifunkcionalni prostor u potkrovlju, edukacijski audio-vizualni studio, uredi, te brojni drugi sadržaji. Sve bi trebalo biti gotovo u proljeće 2023. godine – kazala je Marijana Tomičić, pročelnica Odjela za razvoj grada i EU fondove.

Iz ITU-mehanizma se, u suradnji sa Županijom, financira i pametno parkiralište Poduzetničkog centra Nikole Tesle s pametnim klupama i rasvjetom, zavojnicama, punjačima za električna vozila, Wi-Fi hot spot, fotonaponske ćelije i multimedijalni paneli i info stupovi. Iz istog se mehanizma financira i obnova gotovo 16 kilometara vrelovodne mreže u Karlovcu, a projekt provodi gradska Toplana.

Tu su i brojni EU projekti u  kojima Grad Karlovac sudjeluje na nacionalnom nivou, a koji pokazuju smjer razvoja grada u nizu 
segmenata. Riječ je o projektima  gradnje dvaju kolosijeka, tri traka autoceste, sustava obrane od poplava te obnove komunalno-vodne infrastrukture u aglomeraciji Karlovac-Duga Resa.

Proveden je i niz projekata u sektoru gospodarenja otpadom, sagrađena je infrastruktura za gotovo rasprodanu poslovnu zonu Gornje Mekušje, a u energetsku obnovu  deset javnih zgrada Grad je uložio 35 milijuna kuna, od čega je polovica iznosa iz fondova EU. Iz programa Ruralnog razvoja sagrađen je novi Dječji vrtić u Mahićnu, a u planu je i vrtić u Rečicima.

Budućnost u izvorima

U tijeku je i provedba INTERREG projekta FORTITUDE u kojem je Grad Karlovac partner Šibeniku, Baru, Banji Luci i Herceg Novom.

U središtu projekta je Stari Grad  Dubovac kao turističko odredište i dragocjena kulturna baština grada Karlovca. Priprema studija 
i projektne dokumentacije za što skorije korištenje geotermalnih izvora na području grada Karlovca je prioritet, jer je cilj da se sa 
završenom obnovom vrelovodne mreže i priključnim vrelovodom  na centralni toplinski sustav i geotermalne izvore koristi geotermalna voda za grijanje, a ubuduće svakako i u poljoprivredi, turizmu i proizvodnji električne energije.

- Spremni smo za novu financijsku perspektivu Europske unije, koristit ćemo sredstva i iz Fonda solidarnosti, Nacionalnog plana za otpornost i oporavak i prekograničnih programa, kao i  ITU-mehanizma. U pripremi su projekti realizacije širokopojasnog interneta, fotonaponskih stanica na energetski obnovljenim javnim zgradama, novi vrtić i škola, bazen i dvorana u Luščiću, obnovit ćemo nakon aglomeracije i Radićevu ulicu i Trg u Zvijezdi! Ulagat ćemo u pametnu rasvjetu i promet, planiramo energetsku obnovu ŠSD-a Mladost, Teniski  centar u Karlovcu, želimo ulagati u Nogometni stadion Čavlek i nogometno igralište Turanj, graditi Leptirarij uz Aquatiku, dvoranu uz Hostel Selce, urediti Košarkaško igralište Šanac i Vunsko polje, ulagati u parkovnu infrastrukturu Vrbanićevog perivoja u Grabriku, urediti Mažuranićevu obalu i obilaznicu Zvijezde - kaže Marijana Tomičić.