Izbornik
Naslovnica Gradovi Koprivnica
gospodarenje otpadom na području Koprivnice

Otpad će se plaćati po količini, stižu plave kante za papir

Odlagalište otpada Piškornica
Foto: Marijan Sušenj/PIXSELL
U gradskom poduzeću Komunalcu najavljuju naplatu po količini otpada, a ne više po broju članova kućanstva. Ide se prema još većem razvrstavanju kako bi se što više smanjila količina otpada koji će se odvoziti na odlagalište

Gradsko vijeće Koprivnice raspravljat će sutra o prijedlogu Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do 2023. godine. Nacrt je od 5. siječnja do 5. veljače bio na javnom savjetovanju, no preko interneta nije stigla nijedna primjedba ili prijedlog.

energetska obnova Energetska obnova Za uređenje OŠ ‘Braća Radić’ šest milijuna kuna

Još veće razvrstavanje

– Usvajanjem ovog plana uspostavit će se održivi sustav gospodarenja otpadom na području grada Koprivnice. Ciljevi su smanjivanje količina odloženog komunalnog i biorazgradivog otpada, sprečavanje protupropisnog odbacivanja otpada i razvoj mjera za njegovo uklanjanje, daljnji razvoj mjera odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog komunalnog otpada, smanjenje količine otpada za konačno odlaganje uz poseban naglasak na edukaciju stanovništva i unapređenje nadzora nad sustavom gospodarenja otpadom – istaknuo je u prijedlogu vijećnicima gradonačelnik Mišel Jakšić.

U gradskom poduzeću Komunalcu najavljuju naplatu po količini otpada, a ne više po broju članova kućanstva. Ide se prema još većem razvrstavanju kako bi se što više smanjila količina otpada koji će se odvoziti na odlagalište. Važan dio bit će edukacija i razvijanje svijesti građana o važnosti razvrstavanja jer što više budu razvrstavali, to će manje plaćati. – Sad se svaki tjedan odvozi mješoviti komunalni, a svaka dva tjedna biorazgradivi otpad, a po novom će biti obrnuto – rekla nam je Maja Hleb iz Komunalca. Danas počinje podjela čipiranih plavih kanti za papir koje će kućanstva dobiti besplatno. Uz kante za miješani i biorazgradivi otpad tako će dobiti i treću pa papir neće više morati odlagati u vreće, kao što su radili protekle četiri godine. Miješani otpad odvozi se na odlagalište Piškornica, a biorazgradivi u kompostanu u Herešin. U planu je, uz ostalo, i gradnja drugog reciklažnog dvorišta.

Smanjuje se količina otpada

Količine prikupljenog miješanog komunalnog otpada iz godine u godinu opadaju pa su tako, prema podacima iz prijedloga plana, 2011. skupljene 7692 tone, a u 2016. godini 5993 tone. Iz godine u godinu pak raste postotak odvojeno skupljenog otpada, što je i jedan od ciljeva tzv. kružnog gospodarstva.

Mišel Jakšić Reorganizacija Predstavljen novi tim pročelnika u Gradskoj upravi Podravka-Vegeta Izbor Zajednice športskih udruga Podravka-Vegeta i David najbolje sportske ekipe