Izbornik
Naslovnica Gradovi Novska
Ministarstvo turizma podupire turističke projekte Novske

Otvara se prostor za gradnju sportskog centra Libertas i autokampa

Foto: GRAD NOVSKA
Projekt Sportsko-rekreacijsko-edukativnog centra Libertas vrijedi oko 6 milijuna kuna, a autokamp 10 milijuna kuna

Ministarstvo turizma podupire Novsku u turističkim projektima. Objavio je to prilikom svog nedavnog posjeta ovom gradu državni
tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tonči Glavina.

Kontinentalni turizam

Sastao se s gradonačelnikom Marinom Piletićem, a razgovarali su na temu obnove hotela Knopp kao i financiranja Sportsko-rekreacijsko-edukativnog centra na Libertasu i autokampa na ulazu prema Novljanskom jezeru.

– Veoma nam je bitna prezentacija Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i procjena gdje se Grad Novska može pozicionirati u sljedećem financijskom razdoblju u smislu povlačenja bespovratnih sredstava za projekte koji generiraju nove turističke proizvode kao i kvalitetne sportske sadržaje – rekao je gradonačelnik Piletić.

– Važno nam je u Ministarstvu da, što se tiče kontinentalnog dijela Hrvatske, ovim planom oporavka stvorimo novu turističku
infrastrukturu, pa tako i u Novskoj, jer javna ulaganja u turizam generiraju i privatnu inicijativu, a konačni rezultat je gospodarski
razvoj – rekao je državni tajnik Glavina.

Inače, projekt Sportsko-rekreacijsko-edukativnog centra Libertas okvirno vrijedi 16 milijuna kuna, a autokamp dodatnih 10 milijuna
kuna. Što se tiče Sportsko-rekreacijsko-edukativnog centra, spremna je projektna dokumentacija i građevinska dozvola, dok je za
auto-kamp dovršen idejni projekt te se radi na glavnom projektu.

Radovi na obnovi Hotela Knopp teku prema planu. Krajem veljače 2020. potpisan je ugovor s izvođačem radova, tvrtkom TEH GRADNJA iz Zagreba, a ubrzo su počeli i radovi na rekonstrukciji i dogradnji ostataka zgrade Hotela Knopp, koja ima veliko značenje za Novsku.

Središte društvenog života

Knopp će sada ponovno postati središte društvenog i kulturnog života našeg grada.

– Gradnja novog dijela napreduje prema planu, ali poslovi spajanja novog i starog dijela bili su izvan planiranog termina zbog
urušavanja dijela objekta – rekao je gradonačelnik Piletić.

Zgrada Hotela Knopp sagrađena je polovicom 19. stoljeća, a investicija njegove obnove i dogradnje “teška” je oko 33 milijuna kuna.