Izbornik
Naslovnica Gradovi Vinkovci
Sljedeća će godina u Vinkovcima biti godina velikih investicija

Projekti u 2023. – gradi se novi vrtić na Vašarištu, dva se dograđuju...

Foto: Vinkovci
Iščekuje se i najavljivani natječaj za dogradnje osnovnih škola nakon čega bi učenici u svim vinkovačkim osnovnim školama nastavu pohađali u jednoj smjeni

Prema najavama gradskih vlasti, 2023. godina u Vinkovcima bit će u znaku velikih investicija i podizanja standarda u obrazovanju 
i predškolskom odgoju. Kada je riječ o planovima, očekuje se gradnja novog vrtića na Vašarištu te dogradnja vrtića “Naša radost” i “Stribor”, u završnoj je fazi i projektiranje vrtića “Vladimir Nazor”, a sve je spremno i za prijavu na dugo najavljivani natječaj za dogradnju osnovnih škola. U Upravnom odjelu društvenih djelatnosti pojašnjavaju da u 2023. godini računaju na 19 milijuna eura (143 milijuna kuna), što je gotovo 38 posto od ukupne proračunske mase Grada Vinkovaca.

Niz projekata

– Osim već najavljenog projektiranja, a vjerujemo i početka gradnje novog vrtića te dogradnje dvaju objekata za što je sufinanciranje osigurano iz NPO-a, u završnoj je fazi i projektiranje novog vrtića “Vladimir Nazor”, a njegova bi se gradnja trebala financirati iz ITU mehanizma. Ovakvi kapitalni projekti koji su financijski “teški” realizirati se mogu isključivo uz sufinanciranje iz drugih izvora, što nam ostavlja mogućnost preusmjeravanja proračunskih sredstava prema drugim programima i aktivnostima koji su namijenjeni našim građanima – rekla je pročelnica UO društvenih djelatnosti Andrea Vinković.

Dodaje da su i u iščekivanju dugo najavljivanog natječaja za dogradnje osnovnih škola čime bi bili još jedan korak bliže ostvarenju cilja da učenici u svim vinkovačkim osnovnim školama nastavu pohađaju u jednoj smjeni i  imaju osigurane tople obroke. Postoji i mogućnost realizacije sredstava za gradnju školskih sportskih dvorana, konkretno dvorana osnovnih škola Ivana Mažuranića i Nikole Tesle za koje je spremna i projektna dokumentacija.

– Gradnja školskih sportskih dvorana značila bi puno, kako za sport u gradu odnosno povećanje prostornih kapaciteta za sportske 
klubove, tako i za veće mogućnosti bavljenja sportom za djecu i mlade. Ne smijemo zaboraviti ni fotonaponske elektrane koje će biti postavljene na 3 osnovnoškolska objekta i 3 energetski  obnovljena objekta Dječjeg vrtića. Do tada planiramo adaptirati i opremiti školske dvorane OŠ Ivana Gorana Kovačića i Josipa Kozarca, a započet ćemo i sljedeću fazu u gradnji i dogradnji OŠ Nikole Tesle, odnosno počinjemo s gradnjom igrališta za potrebe te škole – rekla je Vinković.

Socijalna davanja

Napominje da su u sljedećoj godini stavili naglasak i na aktivnosti i programe za mlade, a znatna sredstva bit će uložena i u socijalnu skrb u sklopu čega će biti nabavljeni prehrambeni artikli i higijenske potrepštine za socijalnu samoposlugu. Proširen je i kriterij umanjenja cijene smještaja djece u Dječjem vrtiću Vinkovci za 30 posto, a odnosi se na obitelji koje koriste dječji doplatak. Dosadašnji projekti, kao Vrijeme užine, Pomoćnici u nastavi i vrtiću i Zaželi nastavljaju se i dogodine.