Izbornik
Naslovnica Gradovi Samobor
Radove vrijedne 6,6 milijuna kuna obavlja tvrtka Cadcom iz Zagreba

Uskoro nova katastarska izmjera u općini Rakovica

Foto: Marko Prpić/PIXSELL
Vlasnike će se pisanim putem pozvati na označavanje granica katastarskih čestica

Područje Samobora uskoro počinje s katastarskom izmjerom, i to za katastarsku općinu Rakovica. Cilj izmjere je dovesti u red
zemljišne čestice, jasno odrediti međe između zemljišnih čestica te izradu katastarskog operata, javljaju u samoborskoj gradskoj
upravi. Ukupna vrijednost radova iznosi nešto više od 6,6 milijuna kuna od kojih Grad Samobor financira 60 posto. Ostatak pokriva
Državna geodetska uprava.

Trajno rješenje pitanja granica

– Ovaj projekt od velike je važnosti za Grad Samobor kao i građane, jer u konačnici će evidencija u katastru i gruntovnici biti usklađena sa stvarnim stanjem na terenu. Zato se očekuje i suradnja s građanima u čitavom procesu izmjere – poručili su u Gradu. Iz tvrtke Cadcom d.o.o iz Zagreba, koja će provoditi izmjeru, pojasnili su što će to značiti za vlasnike zemljišta i što se od njih očekuje.

– U postupku katastarske izmjere vlasnici i ovlaštenici pisanim će se putem pozivati na obilježavanje granica katastarskih čestica te će trajnim međnim oznakama koje će im osigurati izvoditelj radova biti dužni propisno obilježiti i učvrstiti međe svoga posjeda, odnosno vlasništva. Svi radovi provodit će se uz stručni nadzor Odjela za katastar nekretnina Samobor i Državne geodetske uprave – pojasnili su iz tvrtke Cadcom d.o.o.

Naglasili su i da će katastarska izmjera omogućiti vlasnicima, ovlaštenicima i nositeljima prava na zemljištima da trajno riješe pitanje granica svoga vlasništva te da izvrše razvrgnuće suvlasničkih odnosa te legalizaciju neevidentiranih dogovornih nagodbi, diobi, zamjena, kupoprodaja i nasljeđivanja.

Upute vlasnicima zemljišta

Nova izmjera pomoći će im i da raščiste i odmah izvrše prijenos i registraciju prava vlasništva na sebe, djecu ili treće osobe, ovisno o tome što žele. Sve informacije o zahvatu nove katastarske izmjere, dinamici radova, pravima i obvezama vlasnici, ovlaštenici i nositelji prava na zemljištima mogu dobiti na internetskim stranicama izvoditelja. A od listopada će se o terminima omeđavanja moći informirati i na web-portalu katastarske izmjere gis.cadcom.hr/rakovica te u terenskom uredu katastarske izmjere.  Za sva pitanja građani se mogu obratiti i na e-mail cadcom@cadcom.hr.

Upute vlasnicima zemljišta za obilježavanje granica zemljišta kao i pregledna karta obuhvata radova objavljeni su na web-stranici
Grada Samobora, a ondje su jasno tekstualno i slikovno objašnjeni načini na koje se može postaviti trajna i privremena međna
oznaka, kao i obilježiti među na ogradi.