Izbornik
Naslovnica Općine Udruga općina 50 pregleda
Rad sa stručnim suradnicima

Nova socijalna usluga za građane Brinja kojima treba pomoć

Općina Brinje
Foto: Općina Brinje
Radi se o preventivnom programu koji uključuje usluge stručnih suradnika: psihologa, socijalnih radnika, defektologa, logopeda i odgajatelja koji će utvrditi koji oblik pomoći je potreban

U općinskoj vijećnici u Brinju načelnik Zlatko Fumić održao je radni sastanak s predstavnicima Centra za pružanje usluga u zajednici 'Izvor' Selce vezano uz početak provođenja izvaninstitucijske socijalne usluge poludnevnog boravka potencijalnim korisnicima u Brinju.

Početak provođenja usluge poludnevnog boravka u Brinju očekuje  se kroz nekih mjesec dana. Ovaj tip socijalne usluge prvi put se pokreće u Ličko-senjskoj županiji te je Općina Brinje prva prepoznala važnost pružanja socijalnih izvaninstitucijskih usluga svojim građanima.

Radi se o preventivnom programu koji uključuje usluge stručnih suradnika: psihologa, socijalnih radnika, defektologa, logopeda i odgajatelja koji će u individualnom pristupu svakom pojedinom potencijalnom korisniku utvrditi koji oblik pomoći je potreban navedenoj obitelji. Poludnevnim boravkom se osigurava zadovoljavanje životnih potreba djece i mladih u dobi od 7 do 18. godina.

Usluga će se pružati  jedan do pet dana u radnom tjednu, četiri do šest sati dnevno, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika. Pravo na uslugu priznaje se rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb.

Nakon održanog radnog sastanka, načelnik Zlatko Fumić i ravnatelj Centra „Izvor“ Nikica Sečen u pratnji stručnog tima iz Centra 'Izvor' obišli su prostor bivše ljekarne u Frankopanskoj ulici koji će Općina Brinje ustupila za provođenje socijalne usluge, a koji će se idućih dana urediti i prilagoditi potrebama pružanja usluge poludnevnog boravka djece i mladih.