Izbornik

Impressum

Lokalni.hr

Kontakt: E-mail: lokalni@vecernji.net

Oglašavanje Tel. +385 1 6326 016 E-mail: oglasavanje@vecernji.net

Marketing Tel.: +385 1 6300 429 E-mail: marketing@vecernji.net

Informacije o točkama kontakta sukladno člancima 11. i 12. Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama)

Članak 11. Akta o digitalnim uslugama: Kontaktna točka za tijela Država članica, Komisiju i Europski odbor za digitalne usluge
Sljedeća e-mail adresa je određena kao jedinstvena kontaktna točka za tijela Država članica, Komisiju i Europski odbor za digitalne usluge za pitanja koja se odnose na Akt o digitalnim uslugama: vecernji@vecernji.hr
Komunikacija sa prethodno navedenom jedinstvenom kontaktnom točkom moguća je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Kada nam se obraćate, molimo Vas da navedete naziv tijela u čije ime nas kontaktirate, kao i naziv adrese elektroničke pošte za kontakt u slučaju da Vam moramo postaviti pitanje, osim ukoliko su navedene informacije već obuhvaćene u Vašem potpisu elektroničke pošte.

Članak 12. Akta o digitalnim uslugama: Kontaktna točka za primatelje usluga
Sljedeća e-mail adresa je određena kao jedinstvena kontaktna točka za sve upite primatelja usluga: vecernji@vecernji.hr