Izbornik
Naslovnica Vijesti
Upisani u Registar kulturnih dobara

Tradicionalni uzgoj lipicanaca stavljen pod preventivnu zaštitu

Ergela lipicanaca Đakovo
Foto: Marko Mrkonjić/PIXSELL
Državne ergele surađuju s međunarodnom organizacijom uzgajivača lipicanaca čiji je cilj da državne ergele lipicanca u Europi apliciraju zajedničku prijavu zaštite lipicanaca prema UNESCO

Tradicija uzgoja lipicanaca u državnim ergelama Đakovo i Lipik stavlja se pod preventivnu zaštitu do donošenja rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra, izvijestili su iz Državne ergele Đakovo i Lipik

Naime, Konzervatorski odjel u Osijeku, Ministarstva kulture navedeno nematerijalno dobro upisao je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara. To je rezultat suradnje Državne ergele Đakovo i Lipik i Konzervatorskog odjela u Osijeku za koji je priprema opsežne dokumentacije započela početkom godine, a rješenje o preventivnoj zaštiti doneseno je nakon što je prikupljena cjelokupna dokumentacija,

- Sigurno je preventivna zaštita svojevrsno priznanje državnim ergelama na tradiciji uzgoja lipicanaca koja obuhvaća radnje od same tehnologije uzgoja, prenašanja znanja unutar ergele, vođenja matičnih knjiga i dr. Preventivna zaštita uzgoja lipicanaca u državnim ergelama utjecat će i na širenje svijesti o nacionalnom kulturnom dobru ergela i važnosti lipicanaca u Republici Hrvatskoj - stoji u priopćenju.

Druga razina pokretanja projekta je ona međunarodna i vezana je na suradnju s međunarodnom organizacijom uzgajivača lipicanaca – Lipizzan International Federation (LIF). Intencija LIF-a je da državne ergele lipicanca u Europi apliciraju zajedničku prijavu zaštite lipicanaca prema UNESCO. Prvi korak za zadovoljavanje prijave je nacionalna zaštita koju su uz sada Republiku Hrvatski zadovoljile Austrija i Slovenija, dok su Slovačka i Mađarska u završnim fazama osiguravanja nacionalne zaštite.