Izbornik
Naslovnica Vijesti
Sporazum o partnerstvu

Tri županije izrađuju zajednički plan razvoja prometa sjevernog Jadrana

Tri župana potpisala sporazum za prometni sustav sjeverni jadran
Foto: Istarska županija
Očekuje se da će plan biti izrađen do kraja 2018. godine, a primjenjivat će se do 2030.

Župani Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije Zlatko Komadina, Valter Flego i Darko Milinović potpisali su Sporazum o partnerstvu na izradi Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, koji će se financirati s ukupno 9,4 milijuna kuna.

Glavni plan je strateški dokument, kojim će se analizirati prometni sustav i odrediti ciljevi i mjere za njegov razvoj. Očekuje se da će biti izrađen do kraja 2018. godine, a primjenjivat će se do 2030. Odluku o financiranju projekta donijelo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u ožujku ove godine. Veći dio novca, 84,8 posto, je bespovratan, a 15,2 posto u jednakom omjeru osiguravaju tri županije.

Vodeći partner je Primorsko-goranska županija, a prema Strategiji prometnog razvoja Hrvatske od 2014. do 2020., sve tri županije u prometnom smislu čine funkcionalnu regiju sjeverni Jadran.

U Glavnom planu razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran analizirat će se i ocijeniti stanje prometnog sustava i odrediti daljnji razvoj, primjeren gospodarstvu i stanovništvu. Glavni plan bit će dokument na osnovi kojega će se financirati budući prometni projekti, posebice kada je riječ o sredstvima EU.

Istarski župan Valter Flego kazao je da su prioriteti te županije bolje spajanje željezničkog i cestovnog prometa prema Primorsko-goranskoj županiji te obnova željezničke trase kroz Istru. Istaknuo je da treba uključiti i velike planove s pulskom zračnom lukom te da vjeruje da će se planirano ostvariti.

Ličko- senjski župan Darko Milinović je naglasio da ta županija od plana očekuje puno, kao i od međuregionalne, ali i bolje povezanosti unutar županije. Zainteresirani smo prije svega za projekte turističkih aerodroma u Otočcu i Udbini, a imamo i velike planove s lukom Senj, u kojoj planiramo omogućiti prihvaćanje kruzera, rekao je dodavši da je zajednički interes i produljenje autoceste do Žute lokve ili barem izgradnja brze ceste.

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina je kazao da su strateški dokumenti važni za dobivanje europskih sredstava. Sada imamo mnoge nove prometnice, ali nam nedostaje poveznica, kako bismo ušli na TEN-T koridore Europske unije, da Jadransko-jonski pravac ostvarimo u svim njenim sastavnicama, odnosno drugu cijev tunela Učka te cestu do Žute Lokve i prema Lici, istaknuo je. Dodao je da je potrebno konačno odrediti trasu željeznice i krenuti u realizaciju, kako bi se teretni promet preusmjerio s cesta, te razvijati aerodrome.