Izbornik
Naslovnica Županije Međimurska
Održana je treća sjednica Skupštine Međimurske županije, s obimnim dnevnom redom

Bolnica odradila 4,5 mil. kuna vrijednih usluga više od ugovorenog

Foto: Međimurska županija
U aktualnom satu vijećnika HDZ-a Igora Ivkovića zanimalo je hoće li se obaviti financijska revizija nakon ostavke župana Matije Posavca

Skupština Međimurske županije usvojila je na trećoj sjednici polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i izvješće o radu župana u prvom polugodištu.

Pozitivno poslovanje

Zamjenik župana Josip Grivec istaknuo je da se radi o izvršenju konsolidiranog proračuna koji je ostvaren u prihodima i primicima u iznosu od 410,271.408 kuna, što je 48 posto u odnosu na izvorni plan proračuna za ovu godinu. Međimurska županija je, kako je rekao, u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 5,395.017 kuna.

Vijećnik Ivan Martan predložio je točku dnevnog reda kojom će se Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture predložiti projekt spajanja rijeke Trnave s rijekom Dravom, čime bi se uspostavio stari prirodni tok kao što je bilo do 50-ih godina prošlog stoljeća. Vijećnici su prihvatili taj prijedlog.

Među točkama dnevnog reda bilo je i izvješće o radu Županijske bolnice Čakovec za 2020. godinu, koja je, kako je rečeno, bila jedna od najizazovnijih i najtežih u povijesti te zdravstvene ustanove. Ravnatelj Igor Šegović istaknuo je da je bolnica jedna od rijetkih u Hrvatskoj koja je unatoč koronakrizi odradila ugovorene usluge za 4,511.508 kuna više od ugovorenog s HZZO-om, financirala sve svoje obveze prema svim djelatnicima, surađivala neometano s dobavljačima i odradila zacrtane projekte i planove nabave.

Županijska bolnica krenula je u projekt rekonstrukcije Odjela dječje i abdominalne kirurgije, vrijedan 2,959.646 kuna bez PDV-a.

Veliki projekt  rekonstrukcije započet će i u Zavodu za javno zdravstvo, vrijedan 6,258.000 kuna bez PDV-a. Radi se o dogradnji i adaptaciji paviljona 4 u vlasništvu Zavoda.

Financijska revizija

U aktualcu je vijećnika HDZ-a Igora Ivkovića zanimalo hoće li se obaviti financijska revizija nakon ostavke župana Matije Posavca, a osvrnuo se i na dug Međimurske županije koji je s 30. lipnjem iznosio 108 milijuna kuna.

Zamjenik župana Grivec rekao je da je poslovanje transparentno i svima su javno dostupni podaci o financijskom stanju, pa nema 
potrebe za reviziju.

– Kada govorite o dugu Županije, govorite o manjku konsolidiranog proračuna, koji obuhvaća proračun Međimurske županije i 42 proračunska korisnika. Najveći udio manjka pripada Županijskoj bolnici koja najviše duguje dobavljačima za nabavu lijekova 
i medicinskog potrošnog materijala, no važno je napomenuti da HZZO duguje Županijskoj bolnici Čakovec 86 milijuna kuna – rekao je Grivec.