Izbornik
Naslovnica Županije Šibensko-kninska
17 .sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Donesena odluka o gradnji novog vrtića

Foto: Grad Skradin
Osim toga jednoglasno je usvojena i Odluka o dodjeli priznanja Grada Skradina

U uredu gradonačelnika Grada Skradina održana je 17. sjednica Gradskog vijeća na kojoj su, između ostalog, usvojeni prijedlozi o dodjeli gradskih priznanja te o osnivanju dječjeg vrtića.

 

Osmi od ukupno 11 Počela gradnja vrtića u Čačincima

Odluke o sva tri laureata donesene su jednoglasno. Tako je nagrada za životno djelo Grada Skradina posthumno dodijeljena Anti Aniću "za osobit i izniman doprinos u promicanju i razvoju športa među mladima, neumornom radu i djelovanju u NK „SOŠK“ Skradin, te aktivnom sudjelovanju u društvenom životu Grada".

Nadalje, nagrada Grada Skradina dodjeljena je i Ogranku Matice Hrvatske Skradin "za osobit i nemjerljiv doprinos u afirmaciji i valorizaciji regionalnih vrijednosti i očuvanju lokalnih tradicija, te publiciranju kulturne i povijesne baštine skradinskog kraja", te Dani Juriću "za izniman doprinos na ustrajnosti čuvanja tradicijske kulture i kulturnog blaga, te neumornoj prezentaciji narodnog blaga i običaja iz hrvatske „škrinje“ baštine".

UOČI DANA POLICIJE Tjedan otvorenih vrata šibenske policije

Kako bi se u što skorije vrijeme osnovala javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje, te skrb o djeci rane i predškolske dobi, donesena je i odluka o osnivanju Dječjeg vrtića Skradin. Isto tako, navedenom Odlukom imenovana je privremena ravnateljica koja je ovlaštena za vršenje pripremnih radnji i ostalih poslova u svezi osnivanja i poslovanja Dječjeg vrtića kao samostalne ustanove.