Izbornik
Naslovnica Županije Koprivničko-križevačka
Molve 1 i Molve 2

Dvije nove hidroelektrane na Dravi, HEP najavio otvaranje 60 novih radnih mjesta

Rijeka Drava
Foto: Vjeran Žganec-Rogulja/PIXSELL
Iz HEP tvrde da će osim proizvodnje električne energije ti višenamjenski objekti lokalnoj zajednici donijeti i zaštitu poplavama ugroženog područja, dodatne prihode u proračunima jedinica lokalne samouprave, otvoriti 60 novih radnih mjesta, stvoriti uvjeta za navodnjavanje poljoprivrednih površina i urbanizaciju okolnog prostora, te poboljšati cestovnu infrastrukturu s dva nova mosta prema Prekodravlju

HEP je Koprivničko-križevačkoj županiji dostavio dokumentaciju neophodnu za uvrštenje lokacija dviju novih hidroelektrana Molve 1 i Molve 2 u županijski Prostorni plan. U HEP-u su nam potvrdili da su lokacije utvrđene i na kartogramu izmjena i dopuna Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske. HEP je lokacije detaljnije analizirao još 2009. godine, kad su za njih, kako ističu, izrađena stručno utemeljena koncepcijska rješenja.

- Daljnje analize i istraživanja provodit će se u slučaju uvrštenja projekata u prostorno-planske dokumente Županije i prostorne planove jedinica lokalne samouprave, te u slučaju prihvaćanja predviđenih koncepata zahvata. Važno je naglasiti da HEP nije inicirao postupak izmjena i dopuna prostornog plana, nego pruža stručnu potporu Županiji i općinama na području predviđenih energetskih projekata - kažu nam u HEP-u i napominju da su predstavnike Županije i jedinica lokalne samouprave izvijestili i o svim očekivanim utjecajima i koristima od predviđenih zahvata. U siječnju će se organizirati i prva prezentacija za vijećnike.

- Prema sadašnjem rješenju, hidroelektrane Molve 1 i 2 predviđene su kao dvije protočne pribranske elektrane regulirane radom postojeće HE Dubrava, bez izgradnje akumulacija kakve postoje na uzvodnim dravskim hidroelektranama. Izgradnja hidroelektrana je planirana unutar područja već zauzetog vodozaštitnim nasipima s minimalnim padom za proizvodnju električne energije od oko šest metara - odgovaraju u HEP-u na naš upit o projektu.

Dodatni prihodi u proračunu

Tvrde da će osim proizvodnje električne energije ti višenamjenski objekti lokalnoj zajednici donijeti i zaštitu poplavama ugroženog područja, dodatne prihode u proračunima jedinica lokalne samouprave, otvoriti 60 novih radnih mjesta, stvoriti uvjeta za navodnjavanje poljoprivrednih površina i urbanizaciju okolnog prostora, te poboljšati cestovnu infrastrukturu s dva nova mosta prema Prekodravlju.

O izgradnji dviju hidroelektrana govori se godinama. Vlada je u travnju 2010. godine donijela Zaključak o utvrđivanju prioriteta izgradnje elektroenergetskih građevina, u kojem se spominju i te dvije hidroelektrane. Biolog i ekolog Goran Šafarek kaže da je HEP samo preimenovao stari projekt HE Novo Virje koji je davno propao.

- Projekt je potpuno nerealan, preskup i s ogromnim štetama za cijelu Dravu, a jedini razlog HEP-u je okretanje što veće količine novaca, a zna se što to znači u Hrvatskoj. Zbog sličnih razloga, propali su  HE Ombla, Plomin C, Zagreb na Savi, sve redom ekstremno preskupi projekti. Da im je stalo do struje, davno bi solarizirao Dalmaciju i razvio ostale moderne tehnologije – smatra. Ekolozi upozoravaju da je rijeka Drava zaštićena kao regionalni park Mura - Drava i dio je ekološke mreže NATURA 2000. Akumulacije za hidrocentrale smještene su unutar javnog vodnog dobra, a trebat će izgraditi i nasip visok oko sedam metara s obje strane rijeke, čime bi se trajno riješio problem poplava u dužini od 19 kilometara na području općina Drnje, Peteranec, Gola, Hlebine, Molve i Novo Virje.