Izbornik
Naslovnica Županije Dubrovačko-neretvanska
ISPITIVANJE POKAZALO

Dvije plaže nisu zadovoljile standarde kakvoće mora

Foto: Dubrovačko-neretvanska županija
Rezultati ispitivanja obavljenIh 18. i 19. rujna udovoljavaju Uredbi, što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja na plaži Mlini u Župi dubrovačkoj, priopćili su iz Dubrovačko-neretvanske županije

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je deveto redovno ispitivanje mora na 118 plaža u periodu od 9. do 20. rujna.

Kućice koje plove na moru bit će nova turistička ponuda PULA Kućice koje plove na moru nova turistička atrakcija

More na 116 plaža odgovaralo je uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje. Tijekom ispitivanja, utvrđena su dva kratkotrajna onečišćenja, na plaži Porporela 10. rujna i na plaži Mlini 17. rujna. Uzorkovani su i dodatni uzorci mora za kupanje, a rezultati ispitivanja ukazali su na prestanak kratkotrajnog onečišćenja, priopćili su iz županije.

Od ostalih 116 plaža, more na 112 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće, na plažama Trstenik na Pelješcu, Kupari i Smokovjenac u Župi dubrovačkoj dobre kakvoće, a more na plaži Kobaš na Pelješcu ocijenjeno je zadovoljavajućom ocjenom.