Izbornik
Naslovnica Županije Sisačko-moslavačka
Projekt Udruge za ekologiju i razvoj "Put kestena"

Edukativna staza s odmorištima u Cepelišu i pokraj izvora sv. Roka

Za uređenje šumske staze potrošit će se oko 400.000 kuna, a Petrinjci i gosti dobit će odličnu priliku za posjet prirodi
1/2
Foto: Grad Petrinja
Prijavu projekta na natječaj pripremila je Javna ustanova PETRA – Petrinjska razvojna agencija koja je angažirana i za uslugu provedbe projekta.

Petrinjska Udruga za ekologiju i razvoj „Put kestena“ provodi projekt „Šumski putovi divljine“.

– Cilj projekta je uspostava edukativne staze Petrinja- Cepeliš- Petrinja gdje će se urediti tri odmorišta s edukativnim pločama u svrhu edukacije i informiranja korisnika o dobrobiti i zaštiti šume, educiranja o bioraznolikosti područja na kojem se nalaze kao i poticanje na rekreacijske, zdravstvene i turističke funkcije šume.

MEĐUNARODNI DAN STARIJIH Najavljena tri projekta za starije u gradu Belišću

Sinergija čovjeka i prirode

Šumska staza, koja je predmet ovog projekta, otprije se koristi, no nije dovoljno uređena te će se ovime iskoristiti njezin puni potencijal u skladu sa zakonskim i drugim obvezama – ističe voditeljica projekta Lana Modrovčić Ljubojević. Odmorišta su kraj naselja Cepeliš, na Zelenom brijegu iznad Petrinjčice i jedno ispod sv. Roka uz izvor koji se tamo nalazi. Udruga za ekologiju i razvoj „Put kestena“ osnovana je 2010. godine.

Prijavu projekta na natječaj pripremila je Javna ustanova PETRA – Petrinjska razvojna agencija koja je angažirana i za uslugu provedbe projekta. U postupku nabave za izvođača radova na uređenju odmorišta odabrana je tvrtka Komunalac Petrinja d.o.o., s ponudom u iznosu od 373.666,25 kuna s PDV-om dok je za stručni nadzor radova odabrana tvrtka Arhitekti Salopek d.o.o. u iznosu od 10.000,00 kuna. Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović ističe da projekt ukazuje na jednu dobru sinergiju čovjeka i prirode.

– Mislim da je napravljen dobar posao, naša Hrastovačka gora ima odlične predispozicije da povežemo urbanu i ruralnu cjelinu. Znamo da danas ljudi traže da budu više u prirodi, a Petrinja tu ima dosta za ponuditi, Zrinsku i Hrastovačku goru, ovaj put kestena, Čuntić i Pecki kule, Vidikovac.

garešnica Za projekt “Želim znati i živjeti” 1,1 milijun kuna

Nasadi kestena

Međutim, trebamo gledati i strateški da kroz naš Centar za šljivu i kesten i kroz udrugu koja se bavi kestenom petrinjski kesten ili marun bude ono što je u Dalmaciji maslina. Imamo najviše kestena na jednome mjestu, poznati smo po tome kestenu i to treba uvijek držati kao proizvod. Imamo sada informaciju da postoje ljudi koji žele uložiti izuzetno puno novca baš u nasade kestena od 50 hektara i to je smjer kojim treba ići – zaključio je Dumbović.