Izbornik
Naslovnica Županije Osječko-baranjska
Sjednica Gradskog vijeća Đakova

Fiksni dio cijene odvoza otpada manji za 15 kuna, varijabilni dio utvrdit će se dodatno, ide i reorganizacija parkiranja

Foto: Maja Muškić
Usvojen je i prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja nakon čega slijedi reorganizacija naplate parkinga.

U Velikoj vijećnici Grada Đakova održana je 18. sjednica Gradskog vijeća na kojoj je usvojeno više odluka, a čemu je prethodio aktualni sat tijekom kojeg su vijećnici postavljali pitanja.

ĐAKOVO Glazbeno-scenska predstava u ergeli lipicanaca

Usvojen je i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Riječ je o usklađenju s Uredbom o gospodarenju s komunalnim otpadom gdje se određuje obračun cijena javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Ovim izmjenama novi obračun cijena sadržava fiksni i varijabilni dio. U odnosu na dosadašnji iznos od 61,64 kuna novi fiksni dio iznosit će 46,56 kuna. Varijabilni, pak, će se dodatno utvrditi.

Usvojen je i prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja nakon čega slijedi reorganizacija naplate parkinga. Na sjednici je usvojen i prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na opće uvjete komunalne usluge javne tržnice na malo. Na ovoj sjednici usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o utvrđenju predmeta poslovanja za Poduzetnički centar Đakovo d.o.o.