Izbornik
Naslovnica Županije Virovitičko-podravska
POVEĆANJE ZAPOŠLJIVOSTI

Gotov projekt “Pozitivne vibracije”

Virovitica
Ciljana skupina su 80 nezaposlenih, 10 korisnika koji će primiti potporu pri samozapošljavanju i 22 člana Lokalnog partnerstva za zapošljavanje VPŽ.

Održana je završna konferencija projekta “Pozitivne vibracije”, koji je trajao 27 mjeseci, a vrijedan je 1,788.844,96 kuna. Cilj je projekta doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada pripremom i provedbom inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja.

Ciljana skupina su 80 nezaposlenih, 10 korisnika koji će primiti potporu pri samozapošljavanju i 22 člana Lokalnog partnerstva za zapošljavanje VPŽ.