Izbornik
Naslovnica Županije Međimurska 5 pregleda
Projekt

Građani o lokalnim energetskim strategijama

Foto: Međimurska županija
Drugi hrvatski partner je Grad Prelog koji će tijekom implementacije biti i nositelj pilot investicije

Na trećem pozivu za prijavu projektnih prijedloga programa Interreg Central Europe, među 44 odobrenih je i projekt "ENES-CE – Povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji s građanima". U njemu kao jedan od partnera sudjeluje i Međimurska energetska agencija MENEA.

Drugi hrvatski partner je Grad Prelog koji će tijekom implementacije biti i nositelj pilot investicije. Cilj je, kako kaže direktor MENEA-e Alen Višnjić, uključivanje građana u procese energetskog planiranja. Uz ostalo, izradit će se Akcijski plan održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena za grad Prelog.

suradnja Međimurska iskustva mogu pomoći Albaniji