Izbornik
Naslovnica Županije Primorsko-goranska 39 pregleda
200 sadnica

Kolekcijski nasad u Lovranu pomoći će brendiranju i obnovi šuma maruna

Obilazak nasada maruna
Foto: Primorsko-goranska županija
Nasad je zasađen lani, na zemljištu od jednog hektara, zaštićen od jakih vjetrova i s mogućnošću navodnjavanja, koje je u vlasništvu Riječke nadbiskupije

U sklopu projekta istraživanja biodiverziteta i podizanja matičnog nasada pitomog kestena u Primorsko-goranskoj županiji, u Lovranu je podignut kolekcijski nasad od 200 sadnica autohtonih sorti pitomog kestena ili maruna, a u ponedjeljak su ga obišli predstavnici Primorsko-goranske županije, Riječke nadbiskupije i Veleučilišta u Rijeci.

Kolekcijski nasad maruna u Lovranu nastao je suradnjom županijskog Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj, Riječke nadbiskupije i Veleučilišta u Rijeci te će poslužiti edukaciji, proizvodnji sadnog materijala i zaštiti autohtonog sortimenta u županiji.

Primorsko-goranska županija je putem tog centra osigurala 90.000 kuna, od čega 50.000 za znanstveno-stručna istraživanja za potrebe Veleučilišta u Rijeci, a 40.000 kuna za sadni materijal iz rasadnika Skink iz Rovinja.

Nasad je zasađen lani, na zemljištu od jednog hektara, zaštićen od jakih vjetrova i s mogućnošću navodnjavanja, koje je u vlasništvu Riječke nadbiskupije.

Župan Zlatko Komadina istaknuo je da županija dobro, na više programa i projekata, surađuje s nadbiskupijom. Naveo je da će selekcijski nasad od 200 maruna pomoći u brendiranju i u obnovi šuma maruna.

Nadbiskup Ivan Devčić rekao je da je zemljište na kojem je zasađen marun bilo korišteno za poljoprivredu, ali da se s vremenom zapuštalo te da je riječ o izvrsnoj prilici da se nadbiskupija uključi u spašavanje lovranskog maruna.

Projekt je pokrenut 2015., a cilj mu je utvrditi spektar genetske raznolikosti pitomog kestena u županiji.

Nabava sadnog materijala

Dosad je identificirana i opisana postojeća sorta pomoću genetskih i morfoloških karakteristika te je napravljena usporedba s genetskim podacima iz susjednih županija i drugih dijelova Europe. Evidentirana su i označena zdrava stabla pitomog kestena s kojih su uzete plemke za daljnju proizvodnju sadnica.

Nakon toga, sudionici projekta obilazili su nekoliko lokacija: Krk, Cres, Rab te područje Opatije i Lovrana. Na temelju obavljenih pregleda različitih mikrolokaliteta koji bi po klimi, tlu, reljefu i infrastrukturi mogli biti pogodni za budući matični nasad, najboljim se pokazala lokacija u lovranskoj Tuliševici.

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj i Riječka nadbiskupija potom su zaključili su Ugovor o suradnji na programu "Razvoj voćarstva i maslinarstva", na razdoblje od 30 godina.

Obaveza tog centra je nabava sadnog materijala za podizanje kolekcijskog nasada maruna, a Riječka nadbiskupija obvezala se na sadnju, održavanje i skrb o nasadu.