Izbornik
Naslovnica Županije Dubrovačko-neretvanska 2517 pregleda
Akcija uklanjanja

Krivolovci ne miruju: pronađene ilegalne čeke, lovačke patrone i mamci

Krivolov
Foto: Dubrovačko-neretvanska županija
Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije proveli su nedavno akciju uklanjanja ilegalno postavljenih objekata u posebnim ornitološkim rezervatima Prud i Pod Gredom

Kako navode iz Županije objekti su se nalazili uz ilegalno formirana jezerca tzv. plane, na koja ptice slijeću kako bi se hranile i odmarale. U njihovoj je okolici pronađen značajan broj lovačkih patrona (metaka) te mamci koji nalikuju divljim pticama, a u danima koji su prethodili akciji s njih su redovno evidentirani pucnjevi.

Spomenuta je akcija već druga u nizu ove godine, a njen je osnovni cilj potpuno suzbijanje krivolova u posebnim ornitološkim rezervatima, u kojima lovne aktivnosti uopće nisu dozvoljene. I ovaj put su se djelatnicima Javne ustanove i Udruge BIOM pridružili članovi međunarodne organizacije Committee Against Bird Slaughter (CABS), koja već dugi niz godina radi na borbi protiv krivolova ponajviše na području Mediterana. Najnoviji podaci organizacije BirdLife International govore o visokom mjestu koje Republika Hrvatska zauzima prema broju godišnje ilegalno ubijenih ptica, pa su provedene akcije samo početak ozbiljnijeg angažmana Javne ustanove u ovom polju.

Zakon o lovstvu između ostalog, definira lovne vrste, način njihovog lova, godišnji period u kojem se lov na njih odvija te područja na kojima ih je dozvoljeno loviti. Stoga je jasno da sektori lovstva i zaštite prirode u budućnosti moraju intenzivnije surađivati na suzbijanju krivolova, a nikako ga opravdavati.

Krivolov podrazumijeva ubijanje životinjskih vrsta na nedozvoljene načine, a ukoliko se odvija u većim razmjerima, predstavlja i izniman društveni problem, koji se reflektira na različite aspekte razvoja nekog područja.