Izbornik
Naslovnica Županije Primorsko-goranska
RENESANSA PALAČA

Okrugli stol i Dani otvorenih vrata veličanstvene Palače Moise

palača Moise
Foto: Primorsko-goranska županija
Prema Ministarstvu kulture, renesansna palača Moise, čiji počeci izgradnje datiraju u 16. stoljeću, je jedinstveni spomenik kulture svoga razdoblja na ovim prostorima

Sveučilište u Rijeci obilježilo je početak akademske godine Danom otvorenih vrata Palače Moise, a creskoj su javnosti predstavljeni rad Centra za napredne studije jugoistočne Europe te vizija razvoja budućeg sveučilišnog Centra za društvene i humanističke znanosti koji će djelovati u obnovljenoj renesansnoj palači.

PRIJAVITE SE! Prijava na besplatne edukacije na Cresu

Održan je i okrugli stol na temu razvoja sadržaja i aktivnosti budućeg Centra za društvene i humanističke znanosti. Na okruglom stolu sudjelovali su rektorica Prijić-Samaržija, gradonačelnik Jurjako, predstavnik Primorsko-goranske županije Đanino Sučić, izv. prof. dr. Aleksandra Deluka-Tibljaš, voditeljica programa cjeloživotnog učenja Riječkog sveučilišta i Dorian Celcer iz projekta Rijeka 2020.

PROGRAM Regionalni dani EU fondova na Cresu

Prema Ministarstvu kulture, renesansna palača Moise, čiji počeci izgradnje datiraju u 16. stoljeću, je jedinstveni spomenik kulture svoga razdoblja na ovim prostorima. Važno je spomenuti da su tijekom radova pronađeni značajni nalazi poput kasnorenesansnih oslikanih stropnih drvenih pločica koje su po načinu ugradnje i oslikavanja za sada su jedinstven nalaz na području Hrvatske, zidni oslici i drugi vrijedni nalazi koji su istraženi, dokumentirani, konzervirani i restaurirani te većim dijelom prezentirani u interijeru palače.