Izbornik
Naslovnica Županije Primorsko-goranska 184 pregleda
Ispunjenje EU direktive

Otvoreno reciklažno dvorište za gospodarenje neopasnim građevinskim otpadom

Centar za neopasni otpad u PGŽ
1/6
Foto: Goran Kovačić/PIXSELL
Ovakvo odlagalište bilo je nužno za sve građevinare koji obavljaju djelatnost ne samo u Rijeci nego i prostoru riječke aglomeracije

Na lokalitetu Mihačeva draga 41 održana je svečanost povodom puštanja u rad reciklažnog dvorišta za gospodarenje neopasnim građevinskim otpadom. Župan Zlatko Komadina pohvalio je sve one koji gospodare otpadom u Primorsko-goranskoj županiji dodajući da je Županija zahvaljujući njihovom radu vodeća u Republici Hrvatskoj po primarnoj selekciji, ali i po središnjoj zoni za obradu otpada u Marišćini. Županija je, dodao je Komadina, odredila i tri lokacije za građevinski neopasni otpad.

Kako su izvijestili iz Županije ovaj tip reciklažnog dvorišta je prvi takve vrste i veličine u Hrvatskoj. Površina na kojoj je ustrojeno reciklažno dvorište iznosi 10.735 m2. Ta površina omogućuje da se u jednom operativnom ciklusu može deponirati pri prihvatu otpada i izlazu finalnih reciklata cca 10.000 m3 različitih materijala. Ukupan godišnji kapacitet prihvata i oporabe otpada u reciklažnom dvorištu je promjenjiv i direktno ovisi o broju godišnjih ciklusa, što pak ovisi o svekolikoj građevinskoj aktivnosti na širem području.

Zamjenik gradonačelnika Marko Filipović rekao je da je ovakvo odlagalište bilo nužno potrebno svim građevinarima koji obavljaju djelatnost ne samo u Rijeci nego i prostoru riječke aglomeracije te da ovo odlagalište zajedno sa susjednim kojim upravlja KD Čistoća čini prostor na kojem se može odložiti neopasni građevinski otpad i sav ostali otpad koji je moguće reciklirati.
 
- Vjerujemo da će otvaranje i rad reciklažnog dvorišta za gospodarenje neopasnim građevinskim otpadom na području našeg grada doprinijeti oživotvorenju odredbi važeće legislative i ispunjenju EU direktive o potrebi da se do 01.01.2020. minimalno 70% generiranog građevinskog otpada prikupi i reciklira te ponovo koristi u građevinskoj, komunalnoj i krajobraznoj djelatnosti. Uz djelatnost gospodarenja neopasnim građevnim otpadom, koja podrazumijeva prihvat i preuzimanje otpada uz novčanu naknadu (nakon težinske kvantifikacije na kolnoj vagi), reciklažno će dvorište moći davati usluge obrade ili oporabe tuđeg građevnog materijala koji nema status otpada te vršiti prodaju proizvoda i granulata različitih nazivnih frakcija, kao i zasebno usluge vaganja na kolnoj vagi - rekao je direktor GRD.d.o.o. Boris Vujašković.