Izbornik
Naslovnica Županije Šibensko-kninska 39 pregleda
Problemi ruralnog područja

Pauk: Trebamo novu regulativu o raspolaganju zemljištem

Goran Pauk
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Župan Pauk rekao je da je najveći problem nesređeno imovinsko-pravno stanje poljoprivrednog zemljišta koje je većinom u privatnom vlasništvu

Župan Šibensko-kninske županije, Goran Pauk, otkrio je najveće probleme ruralnog područja Županije.

- Poljoprivredna proizvodnja na području županije organizirana je uglavnom u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Zemljište koje obrađuju je maleno i rascjepkano, starosna struktura nositelja OPG-a je 60 i više godina, a prisutna je i stalna depopulacija ruralnog područja. Najveći problem je nesređeno imovinsko-pravno stanje poljoprivrednog zemljišta koje je većinom u privatnom vlasništvu. Državno poljoprivredno zemljište sporo se daje u najam, tako da na području županije imamo na raspolaganju slobodnog državnog poljoprivrednog zemljišta oko 57.400 hektara različite kategorije. Rješenje problema, kako na području županije tako i u Republici Hrvatskoj, vidim u novoj zakonskoj regulativi o raspolaganju poljoprivrednog, ali i šumskog zemljišta, jer je to jedini način na koji poljoprivrednici mogu doći do većeg zemljišnog posjeda i konkurentnije proizvodnje. U Šibensko-kninskoj županiji velike su mogućnosti za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Veliki dio površine županije (52%) obuhvaćen je Naturom 2000. Osebujna i očuvana priroda pruža povoljne uvjete za razvoj ekološke poljoprivrede, za razvoj autohtonih proizvoda kao što su drniški pršut, janjetina, maslinovo ulje, med i dr., koji svojom kvalitetom bez problema pronalaze kupce. Plasman na tržište bi bio još uspješniji da se proizvođači ujedine i osiguraju kontinuiranu opskrbu i ujednačenu kvalitetu. Iz godine u godinu bilježimo rast u turističkom sektoru što znači i odličnu mogućnost plasmana poljoprivrednih proizvoda.

Zadnjih godina bilježimo znatan porast u uzgoju aromatičnog bilja, osobito smilja, koje ima idealne uvjete rasta u ovom podneblju i skromnih je zahtjeva pa se proizvodnja može obavljati i na manje kvalitetnim tlima. Veselilo bi me kad bi se još to visoko vrijedno ulje ugrađivalo u finalni proizvod.

S obzirom da smo primorska županija, ribarstvo je tradicionalna gospodarska grana na kojoj se osobito osjeti utjecaj klimatskih promjena kojima se naši ribari moraju prilagoditi. Najviše napora se mora uložiti u obnovu ribljeg fonda, modernizaciju flote, distribucijskog i prerađivačkog centra - rekao je Pauk izvijestili su iz Hrvatske zajednice županije.

Subvencije za razne programe i investicije u poljoprivrednoj djelatnosti

Pauk je rekao da Šibensko-kninska županija godinama izdvaja dio sredstava iz svoga proračuna za program razvoja poljoprivrede kojim se subvencioniraju razni programi i investicije u poljoprivrednoj djelatnosti.

- Posebno potičemo sadnju nasada bajama i smokava, naših tradicionalnih kultura čiji se broj znatno smanjio u zadnje vrijeme. Sufinanciramo i djelatnosti udruga koje svojim radom potiču razvoj određenog poljoprivrednog sektora -naglasio je župan.

Rekao je da su vinogradarstvo i vinarstvo tradicija šibenskog kraja. - Dugogodišnjim poticanjem sadnje maslina i vinove loze kroz subvencioniranje kupnje sadnica u županiji smo došli do cca 800 000 stabala maslina, iako ih je realno puno više, i preko 400 hektara novih nasada vinograda. Također smo sudjelovali u uređenju uljara kojih je 14 na području županije. Od ukupno proizvedenog maslinovog ulja 70% spada u kategoriju ekstra djevičanskih ulja - rekao je župan.

Kroz manifestaciju Susreta vinara Šibensko-kninske županije nastoje potaknuti vinare da od dobrih vinogradara budu još bolji vinari. Također, naglasio je Pauk, Županija intenzivno radi na poboljšanju infrastrukture u poljoprivredi osobito na planu navodnjavanja u koji je uloženo cca 6 milijuna kuna kroz udružena sredstava županije i Ministarstva poljoprivrede.

- Stalnim subvencijama u sektoru stočarstva kroz poticanje kupnje stoke, izgradnje štala i nabavu ostale opreme nastojalo se povećati broj uzgajivača i proizvođača mesa i mlijeka. Po broju ovaca i koza na drugom smo mjestu u Republici Hrvatskoj. Mogućnosti za razvoj itekako ima osobito u proizvodnji janjećeg mesa i sira - dodao je.

Župan je odgovorio na pitanje i koje najvažnije projekte očekujete u 2017. godini-

- Prije svega nastavak realizacije projekta budućeg sustava navodnjavanja Donje polje –Jadrtovac i prijavu projekta na EU fondove. Također i nastavak izrade projektne dokumentacije za sustav navodnjavanja Petrovog polja, od kojeg unatoč teškoćama ne odustajemo dok ne ispitamo sve mogućnosti jer se radi o preko 2700 hektara potencijalne žitnice cijele Dalmacije.  

U ovoj godini dovršiti ćemo zaštitu autohtone dalmatinske janjetine zajedno sa Splitsko-dalmatinskom i Zadarskom županijom. Priključit ćemo se spomenutim županijama u projektu zaštite dalmatinskog meda. U izradi smo Studije marikulture za našu županiju i Purifikacijskog centra kojim ćemo omogućiti unapređenje i razvoj ribarstva i školjkarstva u našoj županiji - rekao je Goran Pauk.