Izbornik
Naslovnica Županije Primorsko-goranska
Otvoren logopedski kabinet u Delnicama

Pedesetak djece iz Gorskog kotara više ne mora u Rijeku na terapiju

djeca
Foto: Damir Špehar/PIXSELL/Ilustracija
Županija će podmirivati 50% godišnjih troškova rada logopeda, a JLS preostalih 50%, a s Centrom Slava Raškaj dogovorena je supervizija i edukacija roditelja jedanput mjesečno

 Otvoren je logopedski kabinet u Delnicama pa će tako djeca s govorno-jezičnim teškoćama predškolske dobi i nižih razreda osnovne škole s područja Gorskog kotara moći svakodnevna pohađati logopedsku terapiju što će im omogućiti  lakšu integraciju u redovni osnovnoškolski program.

Zamjenica župana Marina Medarić u prisutnosti predstavnika sedam jedinica lokalne samouprave s područja Gorskog kotara, otvorila je logopedski kabinet.

"Od početka smo sa svih instanci dali zeleno svjetlo ovom projektu i zahvaljujući trudu Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade on je ugledao svjetlo dana. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u projektu", poručila je zamjenica Medarić rekavši da je opredjeljenje Županije pomagati manje razvijenim mjestima na otocima i u Gorskom kotaru.

Usluge logopedske terapije i rehabilitacije

Iz Županije podsjećaju da je Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade PGŽ tijekom 2016. godine inicirao je suradnju Županije i zainteresiranih jedinica lokalne samouprave s područja Gorskog kotara na uspostavi logopedskog kabineta koji bi svakodnevno, u punom radnom vremenu, pružao usluge logopedske terapije i rehabilitacije.

Sedam jedinica lokalne samouprave (Grad Delnice i općine Lokve, Fužine, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Brod Moravice) odazvalo se ovoj inicijativi te je utvrđeno da će se logopedske usluge pružati u Delnicama, u poslovnom prostoru Grada.

Županija će podmirivati 50% godišnjih troškova rada logopeda, a JLS preostalih 50%. S Centrom Slava Raškaj dogovorena je supervizija i edukacija roditelja jedanput mjesečno. Time pedesetak djece s područja Gorskog kotara više neće morati odlaziti u Rijeku na terapiju.

U opremanju logopedskog kabineta pomogla je Udruga "I djeci s ljubavlju",  koja je kroz humanitarnu akciju "Gorskom kotaru s ljubavlju" pribavila oko 50.000 kuna za logopedsku i didaktičku opremu.