Izbornik
Naslovnica Županije Virovitičko-podravska
Dvije faze radova

Počinje uređenje Virovitičkih ribnjaka

Foto: Kristijan Toplak
Prva faza predstavlja gradnju akumulacije 10., 11. i 12. ribnjaka, rekonstrukciju akumulacije Razbojište s gradnjom nove građevine temeljnog ispusta u lijevom boku brane te revitalizaciju svih jezera...

Potpisan je ugovor o sufinanciranju izrade glavnog i izvedbenog projekta uređenja vodnog režima sliva Ođenice za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje na području grada Virovitice.

Uručeni ključevi Hitnoj pomoći novih pet vozila

U planu su dvije faze radova. Prva faza predstavlja gradnju akumulacije 10., 11. i 12. ribnjaka, rekonstrukciju akumulacije Razbojište s gradnjom nove građevine temeljnog ispusta u lijevom boku brane te revitalizaciju svih jezera...