Izbornik
Naslovnica Županije Virovitičko-podravska
Potpisan ugovor za izradu projektne dokumentacije Centra za pametnu poljoprivredu i ICT djelatnosti

Put do većeg rasta i razvoja poljoprivrede i ICT sektora

Foto: Kristijan Toplak
Cilj je centra stvoriti konkurentno poslovno okruženje

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i Ante Tojčić, direktor tvrtke Fractal, potpisali su ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije Centra za pametnu poljoprivredu i ICT djelatnosti.

Pametna poljoprivreda

Vrijednost ugovora iznosi 750.000 kuna, a njime će se napraviti idejni, glavni i izvedbeni projekt te ishoditi lokacijska dozvola. Sredstva su odobrena u okviru Operativnog plana "Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.", a vezano za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnog razvoja Slavonije, Baranje i Srijema.

Virovitičko-podravska županija izradit će projektno-tehničku dokumentaciju za gradnju novog poslovno-društvenog centra u Virovitici kojim je obuhvaćena gradnja nove zgrade, izrada strateške analize za razvoj pametne poljoprivrede u Slavoniji, Baranji i Srijemu, te izradu plana uspostave i upravljanja centrom, čime će se omogućiti razvoj pametne poljoprivrede i ICT firmi.

Centar će se nalaziti u neposrednoj blizini Veleučilišta u Virovitici, Tehnološko-inovacijskog centra te će predstavljati žarište 
znanstveno-istraživačkih aktivnosti. Cilj centra je stvoriti konkurentno poslovno okruženje koje će osigurati rast i razvoj kako 
poljoprivrede tako i ICT sektora, povećati konkurentnost i produktivnost poljoprivrednih gospodarstava u Slavoniji kroz 
automatizaciju proizvodnje i primjenu naprednih tehnologija te razvoj pametnih vještina.

Približit će poljoprivrednu djelatnost tehnološkoj modernizaciji, poticati uvođenje inovacije u proizvodne i poslovne procese, 
odnosno stvoriti novi koncept – “pametna poljoprivreda”.

DEMO farme

Uz osnivanje, gradnju, opremanje i edukaciju djelatnika centra pametne poljoprivrede kao središnjeg sustava za prihvat i obradu podataka, cilj je razvoj naprednih algoritama i metodologija, kao i uspostava DEMO  farmi na području županije uz primjenu pametnih rješenja.

DEMO farme će omogućiti stva ranje optimalnih uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju. Kroz informacijski sustav za obradu sakupljenih podataka, a primjenom naprednih algoritama, sa svrhom prezentiranja korisnih informacija poljoprivrednim proizvođačima, omogućit će se automatsko reguliranje primjene repromaterijala u svrhu optimalne iskoristivosti resursa 
i maksimalne produktivnosti.

Cilj je centra stvoriti konkurentno poslovno okruženje koje će osigurati rast i razvoj kako poljoprivrede tako i sektora informacijsko-komunikacijskih tehnologija, povećati konkurentnost i produktivnost poljoprivrednih gospodarstava u Slavoniji automatizacijom proizvodnje i primjenu naprednih tehnologija te razvoj pametnih vještina.