Izbornik
Naslovnica Županije Bjelovarsko-bilogorska
Europski projekt županijskog Doma zdravlja

Specijalizacija doktora obiteljske medicine, pedijatara, radiologa...

Foto: Bjelovarsko-bilogorska županija
- Planirali smo potaknuti što više studenata da upišu studij medicine, a to planiramo podupirati i stipendijama - kaže zamjenica župana Marija Jungić

Županijski Dom zdravlja putem europskog projekta omogućava specijalizaciju doktora medicine, a liječnica Doma zdravlja Antonija Kožul, jedna je od njih. Specijalizacija joj je omogućena u okviru EU projekta “Specijalizacija doktora medicine Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije”  kojeg provodi županijski Dom zdravlja, a vrijedan je 1,011.785,86 kuna.

Ukupno 13 specijalizacija

Inače, liječnica Antonija Kožul specijalizantica je obiteljske medicine te smatra kako upravo tom sektoru treba više ljudi.

– Voljela bih da ima više specijalizanata obiteljske medicine. Sva znanja i vještine koje su specifične za obiteljsku medicinu koja stječemo i unapređujemo tijekom specijalizacije pomoći će nama u našem radu, ali će od još veće koristi biti našim pacijentima koji će dobivati dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu skrb i kvalitetnije će biti vođeni kroz zdravstveni sustav – istaknula je liječnica Kožul.

Osim nje, prema odluci Županijske skupštine BBŽ odobrene su još tri specijalizacije iz pedijatrije za Daruvar, Čazmu i Garešnicu, četiri specijalizacije iz obiteljske medicine, dvije specijalizacije iz radiologije za Daruvar i Čazmu, dvije specijalizacije iz ginekologije i opstetricije za Daruvar i Čazmu i jednu specijalizaciju za ortodonciju za Daruvar.

– Problemi s kojima se suočavaju Dom zdravlja i liječnici u provedbi primarne zdravstvene zaštite jesu značajne razlike u dostupnosti primarne zdravstvene zaštite, posebice iz specijalizacije obiteljske medicine koja je dosta specifična i malo se liječnika odlučuje upravo za tu specijalizaciju jer je prilično zahtjevna – naglasio je, uz ostalo, v.d. ravnatelja Doma zdravlja BBŽ Josip Rajković i dodao kako će nakon završetka specijalizacije Dom zdravlja BBŽ osigurati povratak doktorice Kožul na svoje radno mjesto s kojeg je otišla na specijalizaciju.

Na konferenciji je sudjelovala i zamjenica župana Marija Jungić koja je tom prilikom istaknula izuzetnu važnost kvalitetne zdravstvene usluge za sve građane županije.

Kvalitetna primarna zaštita

– Ako budemo imali kvalitetnu primarnu zdravstvenu zaštitu, specijaliste, imat ćemo manje opterećenje za bolnički sustav. Naš je 
cilj najviše poraditi na ljudskom faktoru. Znamo da nedostaje pedijatara, ortodonata, potrebni su radiolozi, ali i liječnici obiteljske 
medicine. Zato smo planirali potaknuti što više studenata da upisuju studij medicine, a to planiramo posebno podupirati i sa 
stipendijama. Nadamo se da ćemo uspjeti s tim planom od ove godine. Voljeli bismo i kada bi primarna zdravstvena zaštita imala kvalitetniju opremu kako bi se što više dijagnostičkih postupaka moglo obaviti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Također, kroz Nacionalni plan za oporavak i otpornost znamo da je moguće urediti Domove zdravlja, na tome se radi i to je naš plan k poboljšanju – zaključila je zamjenica župana Jungić.