Izbornik
Naslovnica Županije Osječko-baranjska

Štite od poplave, ali i razvijaju turizam

Foto: Osječko-baranjska županija
Već su izgrađene akumulacije Borovik, Lapovac II, Koritnjak i Piljevačka glava, lani je počela gradnja akumulacije Kešinci, a prošlog tjedna i akumulacije Švajcerija na području između Đurđenovca, Donje Motičine i Feričanaca

Osječko-baranjska županija u suradnji s Hrvatskih vodama provodi projekte vrijedne 2,1 milijardu kuna, a kontinuirano se pripremaju novi. Među njima su i akumulacije, kakvih će se idućih godina sagraditi još pet - šest.

Već su izgrađene akumulacije Borovik, Lapovac II, Koritnjak i Piljevačka glava, lani je počela gradnja akumulacije Kešinci, a prošlog tjedna i akumulacije Švajcerija na području između Đurđenovca, Donje Motičine i Feričanaca. Ta akumulacija prostire se na 18,5 hektara, donosi napredak u obrani od poplava, omogućit će navodnjavanje, ali i razvoj turističkih, sportskih i rekreativnih sadržaja.     

Koordinacija (grado)načelnika Investitori žele graditi kampove u županiji