Izbornik
Naslovnica Županije Zagrebačka
U tijeku je složeni pothvat u sklopu gradnje vodoopskrbnog sustava vrijednog 883 milijuna kuna

Tunelom ispod Save voda iz Kosnice u istočni dio županije

1/3
Kapacitet Kosnice, koja će se povezati s istokom županije, bit će 450 litara u sekundi

Već neko vrijeme provodi se veliki projekt gradnje Regionalnoga vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije Zagreb - istok vrijedan  883 milijuna kuna, a trenutačno je u tijeku najzahtjevniji zahvat  u sklopu tog projekta. Kopa se, naime, tunel ispod rijeke Save kojim će, od crpilišta Kosnica prema istoku županije, prolaziti magistralni cjevovod, a taj tunel bit će dug 680 metara i u njega će biti položena cijev profila 800 milimetara.

Voda za 30.000 stanovnika

– Najdublja kota kojom tunel prolazi ispod Save je 21 metar. On će omogućiti dopremu vode u područje gdje vodoopskrba sada nije odgovarajuće riješena – rekao je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković tijekom obilaska gradilišta.

Nositelj projekta je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije, a ukupno  se gradi 316 kilometara nove vodovodne mreže i rekonstruira 108 kilometara postojeće. Gradi se i 15 crpnih stanica i pet vodotornjeva. Kapacitet vodocrpilišta Kosnica bit će 450 litara vode u sekundi.

Projektom RVS Zagreb - istok obuhvaćena je gradnja nove, odnosno rekonstrukcija postojeće javne vodoopskrbne mreže i pripadajućih objekata na području Dugog Sela, Ivanić-Grada, Svetog Ivana Zeline i Vrbovca te općina Brckovljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Bedenica, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec. Konkretni zahvat, gradnja tunela ispod Save, izuzetno je bitan za cijeli projekt.

– Ne samo zbog svoje složenosti, nego i zato što njime spajamo vodocrpilište Kosnicu, koja se nalazi s jedne strane Save, s istokom  Zagrebačke županije na drugoj strani Save. Bitno je naglasiti da će projektom RVS Zagreb - istok četiri grada i deset općina prvi put u povijesti dobiti svoje vodocrpilište koje će  osigurati dostatne količine pitke vode stanovništvu i industriji na tom području. Na vodoopskrbnu mrežu moći će se priključiti dodatnih 30.000 stanovnika – rekao je Tomislav Masten, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije.

Đuroković je dodao da će se gradnjom sustava gubici vode sa sadašnjih 29 posto smanjiti na 19 posto.

– Ovo je projekt koji će istočnom dijelu Zagrebačke županije donijeti nešto neprocjenjivo! Ne samo da taj dio županije nema dostatne količine vode, nego je problem i  u njezinoj kvaliteti. Posebno kod Vrbovca.  Tim projektom stanovništvo će dobiti dovoljne količine kvalitetne pitke vode – rekao je zamjenik župana Damir Tomljenović.

U obilasku gradilišta bio je i ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić.

Povećanje priključaka

– Ovaj projekt donosi povećanje priključaka na vodoopskrbni sustav sa 60 na 90 posto, kao i smanjenje gubitka vode, što će 
u konačnici puno značiti za efikasnost  samog sustava. Veseli činjenica da Hrvatske vode iz dana u dan napreduju da Hrvatsku učinimo zemljom u kojoj će priključenost na vodoopskrbnu mrežu, ali i na sustav odvodnje, biti maksimalna – rekao je ministar Ćorić naglasivši da se trenutačno provode vodno-komunalni projekti vrijedni tri milijarde kuna.