Izbornik
Naslovnica Županije Šibensko-kninska
Donje Polje-Jadrtovac

Za sustav navodnjavanja 80,4 milijuna kuna

Foto: Šibensko-kninska županija
Predsjednik Vlade Andrej Plenković uz ministricu poljoprivrede Mariju Vučković i ravnateljicu Agencije za plaćanje u poljoprivredi predao je ugovor županu Goranu Pauku

U Svetom Martinu na Muri, u sklopu Dana poljoprivrede, ribarstva i šumarstva, predsjednik Vlade Andrej Plenković, uz nazočnost ministrice poljoprivrede Marije Vučković i ravnateljice Agencije za plaćanje u poljoprivredi Matilde Copić uručio je županu Goranu Pauku ugovor o dodjeli 80,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava za projekt sustava navodnjavanja Donje Polje-Jadrtovac.

Prezentacija Hereditas – projekt suhozidne tradicijske gradnje

– Šibensko-kninska županija projekt navodnjavanja priprema već 10 godina, projekt je kompleksan, inovativan jer koristimo izvor vode koji je jedan dio godine slan, pa pratimo parametre već godinama, navodnjavamo površine nastale melioracijom krša – površina kojih ima sve više kod nas, a o potencijalu i kapacitetu takvog tla u smislu gospodarenja vodom malo se zna. Stoga smo proveli i pilot-projekt navodnjavanja drvenastih kultura uzgajanih na osvojenim krškim površinama. Rezultati tog projekta itekako će nam pomoći u racionalnijem korištenju vode za postizanje vrhunskih rezultata proizvodnje. Navodnjavane površine su veličine 300 ha, radi se o ekološkoj proizvodnji, a kapacitet sustava omogućava navodnjavanje još 50 ha budućih nasada na tom području – kazao je župan Pauk i zahvalio na potpori.