Izbornik
Naslovnica Županije Zagrebačka
Podaci Državnog zavoda za statistiku o migracijama stanovništva

Zagrebačka županija imala najviši pozitivan migracijski saldo

Foto: Zagrebačka županija
Najveći broj odseljenih osoba u inozemstvo bio je u dobi od 20 do 39 godina (45,9 posto)

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, od ukupno dvadeset županija te Grada Zagreba međužupanijski pozitivan migracijski saldo (više doseljenih nego odseljenih) imalo je sedam županija i Grad Zagreb, a najviši je bio u Zagrebačkoj županiji (1904 osobe), dok su najveću međužupanijsku migraciju stanovništva imali Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

Najveći pozitivan saldo ukupne migracije stanovništva u 2021. (razlika između ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva te ukupnog broja odseljenih u drugu županiju i inozemstvo) također je imala Zagrebačka županija (1746 osoba). Najveći negativan saldo ukupne migracije stanovništva imale su Brodsko-posavska županija (-1268 osoba), Vukovarsko-srijemska (-1261 osoba) i Osječko-baranjska županija (-1222 osobe).

Inače, u 2021. mjesto stanovanja unutar RH promijenile su 71.864 osobe. U Hrvatsku se iz inozemstva doselilo 35.912 osoba,
a u inozemstvo su se odselile 40.424. Saldo migracije stanovništva RH s inozemstvom bio je negativan i iznosio je -4512.

U ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva veći je bio udio muškaraca, njih oko 73 posto, a muškaraca je najviše i u broju
odseljenih osoba u inozemstvo. Najveći broj odseljenih osoba u inozemstvo bio je u dobi od 20 do 39 godina (45,9 posto).