Izbornik
Naslovnica Županije Varaždinska
Varaždinska županija

Zbog kukca potkornjaka posječeno 70 hektara smrekove šume

Šuma uništena potkornjakom
Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL
Trenutačno nema većih zaraženih površina, no hoće li kukaca potkornjaka biti i ove godine, doznat će se tek na ljeto

Zbog kukca potkornjaka Hrvatske šume posjekle su 69,35 hektara šuma na području Varaždinske županije! Konkretno, riječ je o oko 16.000 prostornih metara bruto mase. Kad se govori o tom štetniku u Hrvatskoj, najčešće se spominje Gorski kotar u kojem je prošle godine proglašena i elementarna nepogoda, no i u nekim drugim dijelovima države potkornjak uzrokuje milijunske štete. U Varaždinskoj županiji u pošumnjavanje posječenih zaraženih šuma potrošeno je u posljednje četiri godine čak 4,2 milijuna kuna!

- Stabla smreke koja smo morali posječi prodali smo na javnim dražbama za oko dva milijuna kuna, što znači da smo potrošili dva puta više nego što smo dobili prodajom posječenog drveća - kaže Ivan Krašek, upravitelj Šumarije Varaždin. Najveće površine pod smrekom posječene su na Varaždin Bregu i u Zelendvoru, gdje su rasle šume prosječne starosti oko 40 godina.

- Trenutno nema većih zaraženih površina, a hoće li potkornjaka biti i ove godine nećemo znati sve do ljeta. Pred nama je razdoblje najjače vegetacije, vidjet ćemo kakvo će biti proljeće, hoće li biti suše...  Puno toga ovisi o vremenskim prilikama jer potkornjak nije primarni štetnik, on dolazi na stabla koja su zbog nekog drugog faktora manje otpornija. U Gorskom kotaru je to bilo zbog ledenih kiša. Tamo su problem i privatne šume, a kod nas se, kad se potkornjak pojavi, reagira odmah i brzo se sve posječe - ističe Krašek. Varaždinska Šumarija s potkornjacima ratuje četiri godine, u većem ili manjem obimu. Ispočetka su to bila pojedinačna stabla, no posljednjih godina zahvatili su površine od jednog do čak 15 hektara.

- Sve su površine nakon sječe pošumljene. Posadili smo 163.000 komada hrasta kitnjaka i lužnjaka, 5000 bukvi, 32.500 duglazije, 2000 crnih borova,  25.000 crnih oraha i 12.500 bagremova. Do kraja godine posadit ćemo još oko 100.000 komada - otkriva Krašek.

Trošak obnove po hektaru je oko 60.000 kuna. Potkornjaci su česti u srednjoj Europi i Skandinaviji. U susjednoj Sloveniji napadnuto je čak dva milijuna kubika drvne mase. Narastu do osam milimetara i imaju čvrste čeljusti kojima grizu i buše drva. Ministarstvo poljoprivrede je zbog razmjera šteta u Gorskom kotaru donijelo Naredbu o poduzimanju mjera za sprječavanje njihova širenja.