Izbornik
Naslovnica Županije Primorsko-goranska 19 pregleda
sjednica Županijske skupštine u studenom

Župan Komadina najavio izradu proračuna za 2018. godinu

Presica Zlatko Komadina
Foto: Primorsko-goranska županija
Proračun se radi u svjetlu novih zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave koji će stupiti na snagu početkom sljedeće godine

Župan Komadina na press kolegiju je kazao je da je u tijeku izrada proračuna za 2018. godinu. Također je izvijestio da će se na Kolegiju župana raspravljati o završnom natječaju za raspodjelu sredstava županijskog proračuna za ulaganja u lučke uprave, čime će se dofinancirati dio projekata. Druga točka bit će raspodjela sredstava Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije za nabavu sustava satelitskih veza u iznosu od oko 90.000 kuna.

U izradi je proračun za 2018. godinu koji će ovaj tjedan ići u javnu raspravu, s namjerom da bude uvršten na sjednicu Županijske skupštine u studenom. Proračun se radi u svjetlu novih zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave koji će stupiti na snagu početkom sljedeće godine.

Župan je izjavio da je Županija do sada dobro znala projicirati i kreirati stabilan proračun. Ipak, aktivno je dvadesetak europskih projekata koji traže domaće financiranje i predfinanciranje cijelog iznosa do povrata sredstava. Slijedi i energetska obnova osam srednjih škola (Novi Vinodolski, Vrbovsko, Cres, Rab, Kraljevica, Lovran) pa se zbog svega toga predviđa rast proračuna za 10%.

Kako bi se realizirali svi predviđeni projekti, za potrebe realizacije obnove škola od Županijske skupštine zatražit će se odobrenje kredita u iznosu od 30 do 50 milijuna kuna.

Župan je izvijestio da je uputio pismo ministru Mariću vezano za poreznu reformu i zakon o financiranju, u kojem je izrazio nezadovoljstvo financiranjem iz stope poreza za dohodak, koje se sada dijeli u omjeru 60-17-17-6, gdje je 17 Fond financijskog izravnanja, 6 za decentralizirane funkcije u zdravstvu i školstvu.

"Naš je prijedlog bio da bude 20-20-60, znači da fond izravnanja raste na 20 kao solidarnost, a 20 bude izvorna stopa za proračune županija. Time bi to bio realan porast i omogućavanje razvoja", rekao je župan.

Pročelnica UO za socijalnu politiku i mlade Dragica Marač podsjetila je da je Primorsko-goranska županija prije 4 godine počela intenzivno raditi na širenju izvaninstitucijske skrbi u ruralnim područjima. Time je više od 400 novih korisnika starije životne dobi uključeno u taj sustav. Primorsko-goranska županija svake godine ulaže 350-450.000 kuna kako bi jedinicama lokalne samouprave pomogla da građani dobiju uslugu u svojoj kući.

"Mi smo time doprinijeli otvaranju novih radnih mjesta, što nije mali broj jer se na području Gorskog kotara otvorilo 36 novih radnih mjesta upravo kroz izvaninstitucijsku skrb. Krajem godine zaposlit ćemo još jednog logopeda u ruralnim krajevima", rekla je Marač.

Posebni problem, rekla je pročelnica, su jednočlana staračka domaćinstva u ruralnim područjima koja u zimskim mjesecima imaju problema s toplim obrocima. Stariji muškarci češće obolijevaju i rijetko kuhaju, a taj problem naglašen je na području Grada Čabra. Stoga je Županija sa Čabrom dogovorila dostavu toplih obroka, priopćili su iz Primorsko-goranske županije.