Izbornik
Naslovnica Županije Šibensko-kninska
Poticaj

Županija s 396.500 kuna subvencionira gospodarske subjekte

Župan Goran Pauk
Foto: Šibensko-kninska županija
U Gradskoj vijećnici Grada Šibenika potpisani suugovori o subvencioniranju gospodarskih subjekata u 2018. godini

"U cilju poticanja razvoja maloga gospodarstva, Šibensko-kninska županija donijela je Program za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2018. godini, temeljem kojeg se, između ostalog, sufinanciraju troškovi stručnog osposobljavanja zaposlenika, kupnje dugotrajne imovine i marketinške aktivnosti", kazao je župan Goran Pauk prilikom potpisivanja ugovora.

Subvencije poljoprivrednicima Šibensko-kninske županije Potpisani ugovori Županija dodijelila gotovo pola milijuna kuna subvencija u poljoprivredi

Korisnici Programa su: obrti, društva s ograničenom odgovornošću koja zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 radnika i proizvodno uslužne zadruge (osim zadruga koje pretežito obavljaju ili većina zadrugara pretežito obavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo), a koja su registrirana i djeluju na području Šibensko-kninske županije, čiji su vlasnici odnosno osnivači fizičke osobe, nemaju duga prema državi i imaju najmanje jednog zaposlenog.

Temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2018. godini, Odlukom župana, a po prijedlogu Povjerenstva odobreno je subvencija za 122 podnositelja zahtjeva, a od čega 54 subvencije za sufinanciranje marketinških aktivnosti, 62 subvencije za nabavu dugotrajne imovine te 6 za stručno osposobljavanje; u ukupnom iznosu od 396.500,00 kuna.

"S obzirom na pokazani veliki interes nastojat ćemo, u skladu s Proračunskim mogućnostima sljedeće godine osigurati dodatna sredstva za sufinanciranje kupnje dugotrajne imovine i marketinških aktivnosti poduzetnicima", kazao je župan i poduzetnicima poželio puno uspjeha u poslovanju.

Pušten u rad pročistač voda u Drnišu Drniš Pušten u rad uređaj za pročišćavanje otpadnih voda