Izbornik
Naslovnica Gradovi Karlovac
KARLOVAC

Geotermalni izvori grijat će građane, sunčane elektrane vrtiće i škole

1/2
Foto: Grad Karlovac
Grad Karlovac u transformaciji u zeleni grad, pokrenuo dva projekta; Geotermiku i Solariku.

Grad Karlovac je prije četiri godine pokrenuo stratešku, zelenu priču istraživanja i aktiviranja geotermalnih izvora u gradskoj okolici ponajprije za sustav grijanja grada, s obzirom na to da je cilj Grada imati grijanje na obnovljive izvore energije. U Karlovcu se trenutačno provodi europski projekt "Korištenje geotermalne energije za potrebe grijanja u gradu Karlovcu – PREP4KaGT-1" čiji je opći cilj razvoj pilot-projekta s ciljem povećanja kapaciteta za proizvodnju i korištenje toplinske energije iz geotermalne energije na području Karlovca. GeotermiKA d.o.o. je nositelj projekta, a partneri na projektu su Grad Karlovac i ISOR, (Iceland GeoSurvey) iz Islanda. Ukupna vrijednost projekta je 5,686 milijuna kuna ili 754.734,70 eura, dok je udio bespovratnih sredstava: 66,81 %, ili 3,799 milijuna kuna, odnosno 504.268,45 eura i provodi se u periodu od 24.5.2022. do 24.2.2024 godine.

Grad dao dva milijuna

Do sada je Grad uložio više od dva milijuna kuna za potrebnu dokumentaciju, a u okviru projekta planira se urediti bušotinski prostor za buduću istražnu bušotinu.

– Početkom kolovoza smo od Ministarstva prostornog uređenja dobili lokacijsku dozvolu, što je preduvjet za građenje na prostoru istražne bušotine. U tijeku je postupak pred Ministarstvom gospodarstva za naftno-rudarski projekt, a očekujemo da će biti riješen u listopadu, a onda će biti stvoreni preduvjeti za same građevinske radove. Predstoji izrada dokumentacije za nadmetanje, objava javnog poziva, ugovaranje s izvođačem radova na lokaciji istražne bušotine i sama gradnja. Očekujemo i da će se otvoriti prilika za financiranje nastavka radova, dakle, izradu same istražne bušotine, njezino testiranje i kasnije samu eksploatacije istražne bušotine – pojasnio je Vlatko Kovačić, direktor GeotermiKA.

Foto: Grad Karlovac

Gradonačelnik Damir Mandić kazao je da je Grad za sada još u fazi rješavanja dokumentacije te pronalaska izvora financiranja, s obzirom na to da Grad sam kroz proračun to ne može financirati, te istaknuo da se Grad spreman javljati se na natječaje koji podupiru takozvane zelene projekte.

– Mislim da smo na dobrom putu i da radimo dobar posao na putu ka zelenom Karlovcu. Osnovni je izazov pronaći novac. Samo za bušotinu, procjena je, treba oko 5 milijuna eura, a za čitav projekt korištenje geotermalnih izvora za toplinsku energiju i više od 20 milijuna eura – kazao je D. Mandić.

U Karlovcu započeli opsežni radovi na jednom od najvažnijih projekata Gradska toplana Karlovac u projektu od 134 milijuna kuna

Osim korištenja geotermalnih izvora za grijanje, Karlovac se na popisu zelenih gradova planira pozicionirati i kroz projekt "Solarizacija ustanova Grada Karlovca", odnosno SolariKA; europski projekt kojim će se povećati korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama kojima je osnivač Grad Karlovac.

Elektrane za 14 objekata

Riječ je o 14 pilot-projekata gdje će se u svrhu samoopskrbe postaviti sunčane elektrane ukupne snage 0,45 megavata na objekte karlovačkih vrtića i osnovnih škola te Hostela Karlovac u Selcu. Grad Karlovac je nositelj projekta, a partner je Međunarodna zaklada Energy Farm iz Norveške. Ukupna mu je vrijednost 3,358 milijuna kuna ili 447.437 eura, s time da je udio bespovratnih sredstava 85 posto ili 2,851 milijuna kuna ili 380.322,18 eura te se provodi od 24.05.2022. do 24.11.2023. godine. Time će se ostvariti povećanje korištenja obnovljivih izvora energije za 456 megavat-sati, uz smanjenje emisije CO2 za više od 72 tone na godinu.

Oba projekta financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška putem bespovratnih sredstava EGP- za razdoblje 2014. do 2021. godina i provode se okviru programa Energija i klimatske promjene pod motom "Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu".