Izbornik
Naslovnica Gradovi Crikvenica
Istraživanje

Građani Crikvenice zadovoljni kvalitetom života u gradu

Crikvenica
Foto: Elma Dujić/Grad Crikvenica
Na području grada Crikvenice provedeno je istraživanje u kojem su sudjelovali stanovnici Jadranova, Dramlja, Crikvenice i Selca te je glavni cilj bio ispitati čimbenike koji utječu na životne uvjete u gradu Crikvenici i zadovoljstvo životom u gradu

- Anonimnom anketom na uzorku od 400 građana željelo se prepoznati prednosti i nedostatke života u Crikvenici, doznati želje stanovništva koje je moguće integrirati u održivi razvoj grada; evaluirati završene i tekuće projekte, ocijeniti važnost mogućih budućih projekata... Moglo bi se reći da je cilj bio i istražiti kako s ograničenim proračunskim sredstvima učiniti više, koje projekte pokrenuti, na koje 'zaboraviti' - kažu iz gradske uprave. 

Građani su izrazito pozitivno reagirali na istraživanje i iskazali zadovoljstvo kvalitetom života u gradu. Osim toga, u istraživanju se ispitivala i informiranost odnosno zadovoljstvo aktualnim i budućim projektima koje Grad Crikvenica realizira odnosno namjerava realizirati.

- Rezultati su više nego pozitivni, a ono što je veoma bitno za grad i njegove građane, ali i Crikvenicu kao turističko odredište je visoka ocjena osjećaja sigurnosti u gradu. Građani su pretežno zadovoljni komunalnom infrastrukturom, u segmentu prometa hvale projekt City Bus, ali (posebno Selčani) ističu problem parkirnih površina. Nadalje, Selčani, uz nedostatak parkirnih mjesta, posebno ističu nedostatak sadržaja za mlade, kao i potrebu za uređenjem cesta i nogostupa. Jakovari traže kvalitetniji javni prijevoz te uređenje plaža. U Dramlju je zamijećen manjak trgovina. Prema mišljenju stanovnika Crikvenice trebalo bi se više posvetiti uređenju grada odnosno obnovi građevina, uvesti više sadržaja za djecu (više igrališta, prilagoditi radno vrijeme vrtića) . naglašavaju iz Grada.   

Od aktualnih projekata, građani kao posebno važne navode: program pomoći starijim i nemoćnim osobama „Pomoć u kući“ te projekt izgradnje cjelovitog sustava kanalizacije. 

Tekući projekti kojima su građani najzadovoljniji su uređenje nove knjižnice, dvorane za dječje predstave i druge sadržaje u prostoru Stare škole. Najvažniji budući projekt po mišljenju građana je školska sportska dvorana u OŠ Zvonka Cara, pa su gradski oci promptno reagirali na ovakvu ocjenu građana i već započeli postupak javne nabave za dvoranu.

Gradska uprava osuvremenila web stranicu

Kao opći prioritet za povećanje kvalitete života građani ističu smanjivanje broja nezaposlenih te još veći razvoj turizma. 
Za sve to smatraju da je potrebna što bolja promocija i informiranje građana.

Iz gradske uprave kažu kako su toga itekako svjesni te se taj problem počeo rješavati kroz novu, osuvremenjenu web stranicu Grada i veću prisutnosti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Instagram. Na ovaj način lakše i brže će se doći do povratnih informacija građana te će se na taj način odrediti koji su prioritetni projekti s obzirom da je gradska blagajna ograničena sredstvima. 
  
Grad Crikvenica je tako još jednom pokazao da mu je zadovoljstvo građana vlastitim životom u gradu i projektima grada na prvom mjestu. 

- Projekt istraživanja kvalitete života u Gradu Crikvenici govori o našoj odlučnosti da  što bolje uskladimo politiku gradske vlasti s željama i potrebama naših građana. Znamo koliko je važna  sinergija građana i gradske uprave u kreiranju projekata i programa, a  ovakav vid dijaloga, suradnje građana i gradske vlasti, jako je važan i iz razloga što se na taj način proračunska sredstva troše na najefikasniji način, ulaže se upravo u projekte koje je većina građana ocijenila važnim i potrebnim.  Na taj način zajedno stvaramo grad po mjeri njegovih građana - izjavila je ponosno zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić.