Izbornik
Naslovnica Gradovi Dubrovnik
ZAVRŠEN PROJEKT ZA ‘PARK ‘N’ RIDE’

Na Podbrežju parkiralište i terminali za autobuse

Foto: Grad Dubrovnik
Predviđena su 624 parkirališna mjesta i dva terminala za ukrcaj i iskrcaj putnika iz autobusa. Od 550 parkirališnih mjesta za osobna vozila, njih 30 bit će namijenjeno vozilima osoba s invaliditetom

Dubrovačka gradska uprava nastavlja s razvojem infrastrukturnih projekata s ciljem prometnog rasterećenja gradskog središta. Jedna od ključnih investicija, kao dio integriranog razvojnog programa Dubrovnik 2030 i projekta Poštujmo Grad, je “park ‘n’ ride” sustav na području Pobrežja.

U Dubrovniku održana prva konferencija o digitalnim nomadima u našoj državi Hrvatska, zemlja za digitalne nomade, a Dubrovnik njihovo glavno odredište

Sustav uključuje uređenje javnog parkirališta za osobna i taksi vozila te autobuse s prometnim priključkom na bivšu županijsku cestu Ž6235 i javnim prijevozom do užeg središta grada. Završen je glavni projekt kojim su predviđena ukupno 624 parkirališna mjesta, kao i dva terminala za ukrcaj i iskrcaj putnika iz autobusa. Od 550 parkirališnih mjesta za osobna vozila, 30 mjesta bit će namijenjeno osobama s invaliditetom. Stajalište za autotaksi vozila obuhvatit će 18 mjesta, dok je za autobuse planirano 20 parkirališnih mjesta.

Kako bi se omogućila maksimalna iskorištenost prostora s obzirom na specifičnosti terena, parking će se graditi kaskadno i to izvedbom armiranobetonskih potpornih zidova. Osim kolnih površina, uredit će se i pješačke i zelene površine, a projekt obuhvaća i rješenje odvodnjavanja i pročišćavanja oborinskih voda s kolnih i pješačkih površina. Izrađeno je i tehničko rješenje javne rasvjete. Idejno rješenje, glavni projekt s troškovnikom te ostalu projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka Proposta d.o.o. iz Splita, a izradu geodetskih podloga i parcelacijskog elaborata tvrtka Reljef d.o.o., također iz Splita.