Izbornik
Naslovnica Gradovi Dubrovnik
RJEŠENJE ZA TAMARIĆE

Nova cesta u Mokošici dobila pravomoćnu građevinsku dozvolu

Foto: Grad Dubrovnik
Projekt obuhvaća i izvođenje potpune infrastrukture

Grad Dubrovnik dobio je pravomoćnu građevinsku dozvolu za izgradnju ceste na području Tamarića u Mokošici. Nova prometnica bit će dvosmjerna, s obostranim nogostupom i pripadajućom infrastrukturom, a spaja Osnovnu školu Mokošica s nerazvrstanom cestom Lozica-Mokošica-Komolac-Sustjepan.

GRADNJA CESTE MOST-OSOJNIK Stvaraju se preduvjeti za širenje Grada i izgradnju nove stambene zone u Podbrežju

Izgradnjom spojne ceste unaprijedit će se funkcionalnost cestovne mreže Nove Mokošice, rasteretiti postojeće križanje s bivšom županijskom cestom te adekvatno prometno povezati novoplanirani urbani prostor u zoni obuhvata DPU Tamarić.

Ukupna duljina je 895 metara od čega 275 metara otpada na križanje na nerazvrstanoj cesti Lozica-Mokošica-Komolac-Sustjepan, a 620 metara na novu spojnu prometnicu. Zbog velikog prometa na bivšoj županijskoj cesti križanje će se rekonstruirati tako da će se formirati odvojene trake za lijeve i desne skretače s nogostupom uz sjeverni rub kolnika, a predviđena je i izgradnja prijelaza preko potoka Tamarić na spojnoj cesti. Projekt obuhvaća i izvođenje potpune infrastrukture koja uključuje vodoopskrbu, odvodnju, oborinsku odvodnju, telekomunikacijsku instalaciju i javnu rasvjetu.

U proračunu za 2021. Grad je predvidio 7,420.000 kuna za rješavanje imovinskopravnih odnosa.