Izbornik
Naslovnica Gradovi Koprivnica
Novo postrojenje za recikliranje odvojeno prikupljenog biootpada sufinancirat će se novcem Europske unije

Počinje gradnja kompostane vrijedne više od 14 milijuna kn

Foto: Komunalac Koprivnica
Na kompostištu će se godišnje zbrinuti oko 3000 tona biorazgradivog komunalnog otpada

Projekt novog postrojenja za recikliranje odvojeno prikupljenog biootpada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja predstavljen je prošli tjedan u Koprivnici. Projekt je vrijedan 14,3 milijuna kuna, od čega 4,5 milijuna kuna sufinancira EU iz Kohezijskog fonda, a korisnik projekta je Komunalac. Nova kompostana gradit će se u prigradskom naselju Herešinu.

DRAGANOVEC Naselje dobilo vodovod i kanalizaciju

– Koprivnica je danas na 56 do 57 posto odvojenog prikupljanja otpada čime smo treći grad u Hrvatskoj u toj kategoriji. Po Nacionalnoj razvojnoj strategiji, već sada smo premašili ono što je državni cilj ostvariti do 2030. – rekao je gradonačelnik Mišel Jakšić.

Kraj neugodnim mirisima

Jakšić je podsjetio da već godinama tijekom ljetnih mjeseci imaju stalne i opravdane pritužbe mještana Herešina na neugodne mirise koji dolaze iz postojeće nenatkrivene kompostane.

– Veseli me da ćemo ovim projektom tome stati na kraj. Isto tako, dižemo jedan veći nivo u korist mještana Herešina i građana Koprivnice, a u konačnici na korist našeg gospodarstva – zaključio je Jakšić. Projekt će se realizirati najkasnije do studenoga 2022., rečeno je na predstavljanju projekta u Koprivnici. Dubravka Horvat, članica uprave Komunalca, naglasila je da kreću s pripremom javne nabave kako bi već početkom sljedeće godine mogli početi s gradnjom kompostane.

ODLIČNA VIJEST ZA KOMPANIJU I KOPRIVNICU Podravka gradi novu tvornicu na četiri etaže

Osim na području Koprivnice, otpad se prikuplja i u općinama Drnje, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski i Sokolovac. Kompostana će imati pozitivan utjecaj na okoliš, odnosno smanjenje onečišćenja jer će se proizvodnja komposta odvijati u kontroliranim uvjetima bez utjecaja atmosferskih prilika.

U središnjem dijelu postojeće parcele u Herešinu planira se izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada. Riječ je o dvije nove hale: natkriveni prostor za pripremu materijala i obradu biorazgradivog otpada i natkriveni prostor za naknadno postupanje i skladištenje. Tu je i postrojenje za automatsko pranje podvozja vozila sa separatorom za recirkulaciju vode, tipski kontejner te tipski laboratorijsko-skladišni kontejner.

ZAPOŠLJAVANJE ŽENA Završen projekt Ruka podrške

Reciklažno dvorište 

Projekt predviđa i nabavu opreme potrebne za rad, primjerice stroj za prevrtanje hrpa, mobilno sito za prosijavanje komposta, sustav transportera za doziranje i pakiranje komposta, tumače u koprivničkome Komunalcu. Da je riječ o skrbi za okoliš, ali i ozbiljnom biznisu, potvrdila je i suradnja s Gradom Samoborom, s čijeg će se područja biootpad također zbrinjavati na kompostištu u Herešinu. Novo postrojenje omogućit će prihvat biorazgradivog otpada i iz drugih općina i gradova. U Komunalcu tumače da procijenjena masa biorazgradivog komunalnog otpada koji će se zbrinuti na kompostištu iznosi otprilike 3000 tona godišnje. U travnju ove godine s radom je počelo i novo reciklažno dvorište u prigradskom naselju Herešinu, koje je unaprijedilo sustav odvojenog prikupljanja i oporabe otpada na području grada i okolnih naselja. Vrijednost izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta na 2700 prostornih metara je 5,2 milijuna kuna, od čega je 85 posto iznosa sufinancirano novcem EU. U novom reciklažnom dvorištu u koprivničkome prigradskom naselju građani mogu svakodnevno zbrinuti sav nekomunalni otpad, od glomaznog i reciklabilnog do onog opasnijeg za okoliš, poput starih akumulatora, kemikalija ili rasvjetnih tijela.