Izbornik
Naslovnica Gradovi
U proračunu Kutine nisu zaboravljeni kultura, sport, zdravstvo i socijalna skrb

Pomoć umirovljenicima, školarcima, roditeljima gradnja još jednog vrtića, a financirat će se i rad medicinske sestre u hitnoj službi

Foto: Grad Kutina
I u ovoj proračunskoj godini, a idućoj školskoj, sufinancirat će se nabava školskog pribora, a od 9,5 milijuna kuna predviđenih za sport, klubovima i udrugama ide 2,1 milijun, najviše do sada

Unatoč krizi uslijed pandemije koronavirusa Grad Kutina nastavlja s redovnim financiranjem kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi.

ULAGANJA U PREDŠKOLSKI ODGO Proširenje i vrtića Livada – Žeravinec

Centar za majku i dijete

Grad Kutina će tako ove godine za potrebe u kulturi utrošiti 6,553.000 kuna iz kojih se financira rad Knjižnice i čitaonice Kutina, Muzeja Moslavine Kutina, Pučkog otvorenog učilišta Kutina i rad udruga iz kulture i obrazovanja. Od investicija su tu obnova zgrade Muzeja u iznosu od 700.000 kuna te obnova palače kotarske oblasti u iznosu od 320.000 kuna.

Za potrebe sporta Grada Kutine planirano je 9,497.000 kuna od koji za Zajednicu sportskih udruga Grada Kutine 2,106.000,00 kuna, što je najveći iznos sredstava koji je grad Kutina do sada izdvajao za sportske udruge. Preostala sredstva izdvajaju se za trošak rada Sportskog centra Kutina i Školskog sportskog saveza. Od ovogodišnjih investicija na području sporta u Gradskoj vijećnici izdvajaju izmjenu umjetne trave na igralištu, rekonstrukciju centralnog grijanja i uređenje dvorane IV za potreba sportaša s posebnim potrebama. Grad Kutina u 2021. godini planira izdvojiti 3,427.000 kuna za potreba programa zdravstva i socijalne skrbi.

U 2021. godini nastavit će se sufinancirati rad medicinske sestre koja radi s liječnicima – specijalistima koji dolaze u Dom zdravlja Kutina, financirat će se rad medicinske sestre u hitnoj medicinskoj pomoći kako bi hitna služba bila pokrivena 24 sat, financirat će se rad Centra za majku i dijete.

Otvorena dva nova krila daruvarskog Dječjeg vrtića “Vladimir Nazor” Uz više djece i nova radna mjesta

Demografske mjere

– Jedna od mjera je demografska obnova, sufinanciranje ekonomske cijene vrtića koje je 75% za drugo dijete, a 50% za treće i svako sljedeće dijete, nastavak pomoći roditeljima za nabavku školskog pribora, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, sufinanciranja prehrane učenika u svim osnovnim školama, jednokratne pomoći umirovljenicima s malim mirovinama prigodom božićnih i uskrsnih blagdana, nastavak poboljšanja standarda u svim našim osnovnim školama i vrtiću, izgradnja još jednog dječjeg vrtića s 8 skupina budući da su postojeći kapaciteti u cijelosti popunjeni, a sustavnim praćenjem podataka o natalitetu na našem području evidentno je da je izgradnja još jednog objekta opravdana, a time bi bili usklađeni s državnim pedagoškim standardom – ističe pročelnik Željko Tomičić.