Izbornik
Naslovnica Gradovi Zaprešić 126 pregleda
zaprešić

Postavljaju se novi podzemni spremnici za otpad

Postavljaju se novi podzemni spremnici za otpad
Foto: Grad Zaprešić
Namjera je poboljšati kvalitetu usluga gospodarenja otpadom, podići higijenski standard i svjesnost korisnika o važnosti razvrstavanja otpada, ali i omogućavanje pravednijeg načina obračuna odvoza odloženog otpada

Komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o. postavlja novih sedam kompleta podzemnih spremnika, za potrebe odlaganja otpada korisnika iz višestambenih zgrada.

regionalni dani eu fondova Preuzmite prezentacije s edukacija u Zaprešiću

Spremnici će biti postavljeni na lokacijama u ulicama Ive Kozarčanina 3, Mihovila Krušlina 24, Drage Kodrmana 15, Ante Starčevića 5, Pavla Lončara 4 te na Trgu žrtava fašizma 8 i Trgu mladosti 1. Svaki komplet sastoji se od odvojenih spremnika za odlaganje miješanog komunalnog otpada, stakla, papira, plastike i biootpada. Na dosad postavljena 4 kompleta dodat će se spremnik za biootpad.

Namjera je poboljšati kvalitetu usluga gospodarenja otpadom, podići higijenski standard i svjesnost korisnika o važnosti razvrstavanja otpada, ali i omogućavanje pravednijeg načina obračuna odvoza odloženog otpada. Naime, spremnicima se stanari koriste pomoću čip-kartice i otpad je moguće odložiti u podzemni spremnik na bilo kojoj lokaciji, jer se njome korisnici identificiraju i automatski zadužuju prema stvarnoj količini odloženog miješanog komunalnog otpada. Kada je riječ o spremnicima za plastiku, papir, staklo i biootpad, odlaganje je potpuno besplatno.

KULTURA Otvorena izložba fotografija Zaprešićkog špigla