Izbornik
Naslovnica Gradovi Hvar 42 pregleda
Restauracija Leroja

Sedam talijanskih i jedan hrvatski student zajedno u obnovi hvarskog spomenika

Leroj Hvar
Foto: Grad Hvar
Regija Veneto je za ovaj projekt obnove odobrila iznos od 30.000 eura

Nakon što je na inicijativu Zajednice Talijana 2015. godine restaurirano pročelje gradske Lože, međunarodna suradnja na obnovi hvarskih spomenika nastavljena je na projektu konzervativnog zahvata južnog pročelja kule sa satom – Leroja.

Leroj je arhitektonski pripojen Lođi s kojom čini jednu cjelinu, a kao i za prvi zahvat na gradskoj Loži, Regija Veneto je za ovaj projekt obnove odobrila iznos od 30.000 eura.

Uz rad talijanskih restauratora, projekt uključuje suradnju s restauratorskom školom Engim iz Vicenze i Akademijom likovnih umjetnosti, smjer restauracija. Sedam talijanskih i jedan hrvatski student zajedno će na Leroju raditi do Uskrsa.

- Na ovaj način uveli smo edukativni sadržaj u sam zahvat i doprinijeli promicanju međusobne suradnje i zbližavanju naroda, koji su regiji Veneto jako bitni kriteriji ispunjavanja uvjeta natječaja i zbog kojih se međunarodni projekti u Europi sve više financiraju - istaknula je Alessandra Tudor, predsjednica Zajednice Talijana Hvar.

Uz financijsku potporu i suradnju s Gradom Hvarom, međunarodni projekt obnove spomenika ostvaruje se uz odobrenje i nadzor Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Splitu, priopćili su iz Grada Hvara.