Izbornik
Naslovnica Gradovi Osijek
U Osijeku otvoren javni poziv za Projekt obnove kulturnih dobara

Uz pomoć Grada, napokon novi sjaj kuće Mohatschy

Foto: Osijek
Za rekonstrukciju pročelja i krovišta povijesno vrijednih zgrada Grad Osijek ove je godine osigurao 1,9 milijuna kuna

Grad Osijek ima otvoren javni poziv za Projekt obnove kulturnih dobara, kojim potiče vlasnike povijesno vrijednih kuća na obnovu svojih pročelja. Vlasnicima i suvlasnicima putem javnog je poziva omogućeno povlačenje novca od spomeničke rente, što im 
znatno olakšava obnovu zgrada koje su pod zaštitom konzervatora te čija obnova iziskuje velika financijska ulaganja.

Kulturno dobro

Posljednji je primjer takve obnove obnova pročelja najmanje kuće na glavnom osječkom trgu – kuće Mohatschy iz 18. stoljeća, koju je Grad Osijek sufinancirao u iznosu od 398.011 kuna. U ovoj je godini zaključeno još sedam ugovora o obnovi pa je očekivano da će u novom ruhu zasjati i zgrade na sljedećim adresama: Šetalište Petra Preradovića 5, Cvjetkova 39, Franje Krežme 20, Lorenza Jagera 4, Zagrebačka 9, Bartula Kašića 66 te Dobriše Cesarića 1.

Radove na njihovoj obnovi Grad Osijek sufinancirat će s 1,35 milijuna kuna. Sufinanciranje se odnosi na uređenje pročelja i/ili krovova kulturnih dobara, pod čime se smatraju konzervatorsko-restauratorski radovi (radovi na povijesnim detaljima izrađenim u kamenu, stucco masi, drvu, detaljima izvedenim lijevanjem, ukrasnoj žbuci ili oslikavanjem  na žbuci, jetkanjem ili oslikavanjem na staklu te vitrajima), uključujući vanjsku stolariju i bravariju, kamenarske radove, uređenje haustora i uređenje krova, uključujući konstrukciju, pokrov, limariju i dimnjake, kao i sve druge radove potrebne za izvođenje navedenoga, sukladno pravilima i propisima struke.

Obnova kulturnih dobara inače se sufinancira sukladno Listi projekata obnove, a broj projekata obnove koji se sufinancira ovisi 
o osiguranim, odnosno raspoloživim proračunskim sredstvima Grada Osijeka za svaku godinu. Ove je godine za rekonstrukciju 
pročelja i krovišta povijesno vrijednih zgrada osigurano 1,9 milijuna kuna.

Bodovna lista

Nakon što vlasnik podnese prijavu obavlja se bodovanje, ovisno o tome je li zgrada pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, kakvo 
je građevinsko stanje pročelja i krova te kojoj zoni kulturno-povijesne cjeline pripada. O količini bodova ovisi i iznos sufinanciranja, a jedan bod ima vrijednost  19.999,96 kuna. Grad sufinancira obnovu građevina maksimalno do iznosa od 499.999 kuna po 
projektu obnove.

Podnositelj prijave predlaže projekt obnove, koji mora biti cjelovit te obuhvaćati obnovu svih pročelja i/ili obnovu krova građevine. Prijave se dostavljaju Gradu Osijeku sa svom potrebnom dokumentacijom na adresu: Grad Osijek, Kuhačeva 9, Osijek, s naznakom “Otvoreni javni poziv – Projekt obnove kulturnih dobara na području grada Osijeka”. Projekt obnove kulturnih dobara na području grada Osijeka otvoren je dok se ne utroše raspoloživa sredstva.