Izbornik
Naslovnica Gradovi Velika Gorica
PROGRAM PODRŠKE JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Velikoj Gorici EU darovnica od 60.000 €

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
V.d. gradonačelnika Krešimir Ačkar kaže da su donijeli niz strateških dokumenata

U sklopu programa “Horizon 2020”, pokrenuta je inicijativa “European City Facility” (EUCF) za podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju te pruža stručnu i financijsku podršku gradovima u pripremi potrebnih analiza i studija izvodljivosti.

na red za asfaltiranje dolaze i Nova Cesta te Dolenska Tratinska u Lukavcu dobiva nogostup, a počela i rekonstrukcija Odranske ulice

Prvi javni poziv EUCF-a zatvoren je 2. listopada prošle godine, a na isti je zaprimljeno više od 250 prijava iz cijele Europe. Iako je konkurencija bila velika, jedan od prihvaćenih projektnih prijava je i ona od Grada Velike Gorice. Tako je Velika Gorica, u svrhu izrade investicijskog koncepta “Razvoj energetski pozitivnih i klimatski neutralnih naselja”, dobila darovnicu od 60.000 eura.

Kao pilot područje za izradu investicijskog koncepta izabrana su naselja Buševec, Rakitovec, Turopolje i Ogulinec. Jedan od glavnih ciljeva projekta je kroz detaljne analize pronaći financijski prihvatljive mehanizme, inovativne poslovne modele i organizacijske oblike, koji će staviti u funkciju raspoloživi prirodni potencijal te omogućiti dugoročnu financijsku održivost planiranih instalacija. 

U IŠČEKIVANJU Slatina želi certifikat 'Grad za mlade'

– Donijeli smo niz strateških dokumenta koji su usmjereni ka istom zajedničkom cilju: povećanju energetske učinkovitosti i smanjenju zagađenja zraka – izjavio je v.d. gradonačelnika Krešimir Ačkar.