Izbornik
Naslovnica Gradovi Vukovar
Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara u punom jeku

Vukovar uskoro dobiva pročišćivač otpadnih voda vrijedan 142 milijuna kn

Foto: Branimir Bradarić
Kapacitet pročišćavanja je 900 tisuća kubika vode što odgovara potrebama grada od 42.500 stanovnika, a s početkom rada bit će zatvoreni svi ispusti u Dunav

Gradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda dio je projekta “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara” koji provodi Vodovod grada Vukovara. Osnovni cilj projekta, čija je ukupna vrijednost 362 milijuna kuna, poboljšanje je sustava javne vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanje komunalnih otpadnih voda na području aglomeracije Vukovar, zaštita okoliša, zdravstvenog stanja te poboljšanje uvjeta života.

U sklopu projekta riješena je problematika dijela vodoopskrbe i odvodnje te su optimizirana rješenja za opskrbu dovoljnih količina pitke vode odgovarajuće kvalitete, a uskoro će biti okončana i gradnja pročišćivača otpadnih voda.

Moderno postrojenje

Radove je obišao gradonačelnik Ivan Penava sa suradnicima te tom prilikom naglasio kako postrojenje dobiva završne konture,  a kraj radova očekuje se tijekom ljetnih mjeseci kada će pogon biti pušten u probni rad.

- Okončanjem ovog projekta vrijednog 142 milijuna kuna dobit ćemo moderno komunalno postrojenje koje će nam omogućiti 
zdraviji ambijent, očuvanje okoliša te uređeniji i kvalitetniji sustav odvodnje. Pročišćena, obrađena i ekološki prihvatljiva voda znatno će pridonijeti kvaliteti života naših sugrađana, ali i zdravijem razvoju biljnog i životinjskog svijeta Dunava - rekao je gradonačelnik Penava.

Dodao je kako je u sklopu projekta sagrađena i obaloutvrda nizvodno Dunavom kao i da će završetkom projekta taj prostor biti i hortikulturno uređen.

Govoreći o projektu, direktor Vodovoda grada Vukovara Dario Tišov istaknuo je kako je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda spominjan još 1985. godine u članku Vukovarskih novina kada je Vodovod grada Vukovara slavio 30 godina postojanja, ali je pojasnio i način njegova funkcioniranja.

- Jedna je od koristi, osim što je projektom obuhvaćeno 2200 novih priključaka, i ukidanje postojećih ispusta u Dunav. Sabirna 
točka svih ispusta bit će pročišćivač. Sva voda dolazit će na jednu točku gdje će nakon grube i fine rešetke te dodatne biološke obrade pročišćena biti ispuštana u Dunav. Kapacitet je pročišćivača 900 tisuća kubika vode, što zadovoljava potrebe grada od 42.500 stanovnika - pojasnio je Tišov.

Uskoro uporabna dozvola

Najavio je da se početak probnog rada pročišćivača očekuje tijekom ljetnih mjeseci, a dobivanje uporabne dozvole početkom 2023. Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara počeo je još 2015. te je njegova realizacija produljena  zbog tehničkih teškoća i insolventnosti prvog izvođača radova.

Projekt vodno-komunalne infrastrukture Vukovara u iznosu od 70 posto financira EU, sa po 12 posto sudjeluju u njemu Vlada 
RH i Hrvatske vode a preostali dio financiraju jedinice lokalne samouprave obuhvaćene projektom.