Izbornik
Naslovnica Gradovi Split
split

Za projekte Urbane aglomeracije odobreno 44 milijuna kuna

Foto: Grad Split
Projektom će se podići i unaprijediti kvaliteta javnog prijevoza građana na području Grada Splita i Urbane aglomeracije Split kao i unaprijediti dostupnost javnog prijevoza korisnicima

Nastavlja se uspješan niz ugovaranja projekata putem ITU mehanizma za Urbanu aglomeraciju Split. Nakon potpisanih ugovora s Promet d.o.o. za nabavku 18 novih autobusa i izgradnju i opremanje biciklističkih staza na području općine Podstrana i grada Omiša kreće se u implementaciju dva nova projekta Urbane aglomeracije Split. 

dentalna medicina Split dobio novu ambulantu vrijednu čak 141.000 kuna

Naime, Promet d.o.o. je dobio Odluku o financiranju projekta „Implementacija sustava e-ticketing u Promet d.o.o. putem ITU mehanizma“ od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Ukupna vrijednost projekta je 25.478.231,25 HRK, od čega su im odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 12.102.050 kuna, dok će ostatak biti osiguran iz vlastitih sredstava Prometa. Projektom će se podići i unaprijediti kvaliteta javnog prijevoza građana na području Grada Splita i Urbane aglomeracije Split, unaprijediti dostupnost javnog prijevoza korisnicima, povećati informiranost putnika, unaprijediti sustav upravljanja podacima te podići svijest građana o prednostima korištenja javnog prijevoza.

Split Grad u sportska igrališta ulaže pet milijuna kuna

Osim Prometa i Klinički bolnički centar Split je dobio Odluku o financiranju projekta „Regionalni transfuzijski centar KBC Split iz ITU mehanizma“. Ukupna vrijednost projekta je 54.380.225,00 HRK, od čega su im dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 31.920.000,00 HRK. Cilj projekta je izgradnja novog Regionalnog transfuzijskog centra Split na lokalitetu bolnice Križine u sklopu zapuštenog dijela kompleksa stare vojne bolnice. Projektom će se revitalizirati i staviti u funkciju brownfield lokacija na području UAS-a te riješiti problem neadekvatnih uvjeta rada za obavljanje zdravstvene djelatnosti transfuzijske medicine KBC Split. 

Potpisivanje oba ugovora je planirano za početak rujna.