Izbornik
Naslovnica Općine Hum na Sutli
Veća sigurnost za sve

Hum na Sutli dobio 700 metara nogostupa

Hum na Sutli
Foto: Općina Hum na Sutli
Završetkom ovog projekta poboljšani su uvjeti sigurnosti vožnje kao i sigurnost pješaka, a posebno školske djece koja prolaze tom dionicom

Završena je izgradnja i asfaltiranje nogostupa u ukupnoj duljini cca 700 metara za čiju je izgradnju Općina Hum na Sutli izdvojila 410.000,00 kuna. Izgradnja nogostupa odnosi se na dionicu Poredje – samostan Poredje, Poredje – Brezno (Zalug).

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije također se uključila u projekt sufinanciranjem cestovnih rubnjaka, slivnika, te proširenjem i doasfaltiranjem ceste na čitavom potezu izgradnje nogostupa. 

Time su značajno poboljšani uvjeti sigurnosti vožnje ŽUC-ovom cestom, kao i sigurnost pješaka, a naročito školske djece na putu do škole.